Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Sida avslutar det humanitära strategiska partnerskapet med Act Svenska kyrkan

  [2020-09-08 09:13]

  I juli kom beskedet att Sida säger upp avtalet med Act Svenska kyrkan som en strategisk partner för humanitärt bistånd. Under den senaste programperioden uppgick Sidas stöd till ca 57-80 miljoner kronor per år genom det strategiska partnerskapet.

  Sida-stödet utgör ungefär två tredjedelar av Act Svenska kyrkans totala humanitära katastrofbistånd.  

  – Det är självklart ett hårt slag. Framförallt för de rättighetsbärare som drabbas, människor som överlever i svåra humanitära situationer tack vare våra partners arbete. Vårt fokus ligger just nu på att minimera de konsekvenserna för dem. Coronapandemin skapar stora ekonomiska och humanitära utmaningar i många länder, säger Erik Lysén, chef för Act Svenska kyrkan. 

  Det strategiska partnerskapet erbjuder ett långsiktigt och förutsägbart stöd som är otroligt viktigt. Samtidigt så har Act Svenska kyrkan en stark bas av givare och engagerade som utgör ryggraden i det humanitära arbetet, även om beslutet från Sida kommer i en extra känslig tid då många insamlingsaktiviteter är inställda samtidigt som behoven är större än någonsin. 

  –  Vi kommer att arbeta hårt för att täcka upp för det ekonomiska bortfall som detta innebär, säger Erik Lysén.

   Act Svenska kyrkan är dock även fortsättningsvis en strategisk partnerorganisation till Sida för långsiktigt utvecklingsarbete. Det stödet uppgick i fjol till 115 miljoner kronor. 

  Lokalt ägarskap viktigt för Act Svenska kyrkan 

  Plan Sverige och Svenska Missionsrådet är två andra organisationer som har förlorat sitt humanitära partnerskap med Sida till förmån för större organisationer och FN-organ. De arbetar genom också genom lokala partner och med innovativa metoder. Det är tydligt att Sida nu väljer att fokusera på större och mer traditionella humanitära organisationer. 

   –  Vi tror på lokalt ägarskap, att samarbeta med partner och kyrkor som kan bygga kapacitet också på sikt. Vi är där före, under och efter krisen. Det kommer vi fortsätta med, säger Erik Lysén.

  Kritik från Sida 

  En del av Sidas beslut är baserat på kritik för bristande uppföljning av det psykosociala arbetet vid katastrofsituationer och att Act Svenska kyrkan inte skulle vara tillräckligt närvarande i de 15 nu värsta katastrofområdena. 

  – Det finns några delar i Sidas kritiska bedömning av oss som vi tar till oss och vill förbättra, som att ha en mer systematiserad resultatuppföljning av vårt arbete med att stödja flyktingar och lokalsamhällen i utdragna humanitära krissituationer. Men vi håller till exempel inte med Sida att vi inte skulle vara tillräckligt närvarande i de värsta områdena. De har tittat på insatser de har varit med och finansierat men inte tagit hänsyn till de insatser som vi utför med egna insamlade medel som exempelvis i Sudan och Syrien, säger Erik Lysén. 

  Viktigt med ansvarsfull utfasning 

  Det pågår en dialog med Sida för att få till en ansvarsfull utfasning om beslutet står kvar. Vi arbetar för att få till en successiv nedtrappning över två år för att minimera konsekvenserna för rättighetsbärarna och våra partner. Nästa möte med Sida för dialog är i mitten av september.

  I skrivande stund pågår en debatt i biståndsbranschens media om beslutet att avsluta partnerskapet med Act Svenska kyrkan de andra organisationerna. 

   – Underlagen för Sidas beslut lider av både oklara motiveringsgrunder och direkta felaktigheter och att hela processen borde göras om och kopplas till den nya humanitära strategi som UD ska besluta om senare i höst, säger Erik Lysén.     

  Beslutet har även uppmärksammats i media 

  Sida säger upp avtal med Act - tappar miljoner i anslag [Kyrkans Tidning, för prenumeranter] 

  Sida säger upp avtal med Svenska kyrkan [Global Bar] 

  Sida svarar på kritiken [Global Bar] 

  Hård kritik mot Sidas utvärderingsprocess [Global Bar] 

  Sida säger upp avtal med kristna biståndsorganisationer [Dagen, för prenumeranter]  

  Sida bryter med kristna hjälporganisationer [Tidningen Omvärlden]

  Kommentar till Omvärldens artikel [Erik Lysén, Opinionsbloggen]

  Redaktör och innehållsansvarig
  Stefan Håkansson, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2020-09-09
  X
  Dokumentid: 1507092- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460