Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Solna församling - intranät

  Återkoppling om riskbedömningarna

  [2020-09-03 11:06]

  Nu har vi i ledningsgruppen och tittat på de riskbedömningar som kommit in hittills och det ser mycket bra ut på många sätt. Varje arbetsledare kan återkoppla hur vi går vidare med respektive verksamhet och om det finns följdfrågor som behöver lösas. Vi har också ett par viktiga saker som vi behöver tänka på framåt för alla verksamheter. Klicka här och läs mer.

   

  När vi i ledningsgruppen har gått igenom riskbedömningarna är det några saker som gäller flera av de planerade återstarterna och de tankarna vill vi dela här.

   

  • Information om risker Vi behöver i flera fall förtydliga hur man praktiskt tänker sig att man ska informera deltagarna om riskerna.
  • Lokalönskemål En hel del av riskbedömningarna kommer att behöva förtydligas med önskemål om lokal. Vi har märkt att det finns en stor risk för krockar då många vill byta lokal. Körerna kommer normalt att få "första tjing" på kvällstid i kyrksalarna i Råsunda, Bergshamra och ev även Hagalund då den intensiva sången behöver maximal luftvolym och god ventilation.
  • Ventilation Tillräcklig ventilation är extra viktigt för körsången. Ventilationer och OVK-protokoll kommer att kontrolleras under nästa vecka. Det betyder att inga körer kommer att starta förrän tidigast vecka 38, 14-20/9.
  • Servering Många av oss behöver förtydliga rutinerna kring servering i sina riskbedömningar. Det behöver bli tydligt vad man menar i praktiken. I ledningsgruppen tänker vi att det inte är maten i sig som är problemet utan själva hanteringen och hur man tar del av den. Det är särskilt viktigt att undvika förflyttningar och trängsel.
  • Vaktmästare och husmor Ännu en viktig sak att tänka på inför återstarter är att vaktmästare och husmor får information om när de behövs.
  • Deltagarantal i kyrkorna Maximalt antal deltagare i våra kyrkor kommer att variera mellan tre typtillfällen. Än så länge är det oklart hur vi ska informera om detta och hur vi ska upprätthålla det, men så här tänker vi:
   - Livets gudstjänster - dop, vigsel och begravning - max 50 personer inkl tjänstgörande - psalmsång förekommer men deltagarna känner varandra och umgås till vardags i högre utsträckning med varandra. De tar själva ansvar för placeringen och vi hjälper dem att sätta sig så glest det går.
   - Gudstjänster på söndagarna - varannan bänk och minst armlängds avstånd i sidled - psalmsång förekommer och de flesta deltagarna kommer enskilt eller parvis.
   - Konserter och musikgudstjänster - placering på varje bänk i zick-zack med armlängds avstånd - psalmsång får inte förekomma.
  • Föranmälan En hel del verksamheter kommer att behöva ha föranmälan för att hantera ett rimligt antal deltagare. Där har vi sagt att anmälan endast ska ske via mail till en särskild mailadress. Vi ska alltså aldrig säga att man kan ringa in sin anmälan.
   Vi skapar en ny mailadress för detta som heter:
   solna.anmalan@svenskakyrkan.se
   I informationen om kring anmälan ska vi uppmana alla att skriva in i rubriken i mailet vad man anmäler sig till.
  • Anmälan vid återkommande verksamheter Anmälan är enklare vid enstaka evenemang som musikgudstjänster och konserter. Så vi tänker att det är extra viktigt att tänka igenom hur man ska hantera anmälan till återkommande verksamheter och förtydliga hur man praktiskt tänker att det ska fungera. 

  Och till sist ett par väldigt praktiska småsaker som kom upp i mötet:

  • Näsdukar Näsdukshanteringen behöver tänkas igenom vid sorgegrupperna, kanske också vid enskilda samtal. Ingen stor sak, men ändå.
  • Yogamattor Vill man i sin verksamhet använda yogamattor behöver deltagarna alltid ta med sig egen yogamatta. Det blir en hög smittrisk om vi delar sådana och alla träningslokaler har den regeln sedan länge.

   

  Vi har gjort ett jättebra jobb så här långt och vi har gott hopp om att i någon form kunna återstarta de allra flesta verksamheterna.

  Nästa extramöte i ledningsgruppen har vi onsdagen den 9/9 kl 9. Vi fortsätter då att gå igenom riskbedömningar och alla i ledningsgruppen som har möjlighet att delta kommer att göra det.

  Vi tar med oss de förtröstansfulla orden från psaltarens 23 psalm:

  Herren ger oss ny kraft och leder oss på rätta vägar, sitt namn till ära.

  Varma hälsningar till alla från hela ledningsgruppen!

  Niklas

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Niklas Lång, Solna församling - intranät
  Skapad
  2020-09-03
  X
  Dokumentid: 1506545- Webid: 1387180 - Unitid: 10142