Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Solna församling - intranät

  Vad gäller för gudstjänsterna framöver?

  [2020-08-25 12:55]

  Vid senaste vigningstjänstmötet kom vi överens om ett par saker som gäller för gudstjänsterna under september. Läs mer här!

   

  Som du säkert har sett redan i medarbetaren börjar vi stegvis med gudstjänsterna. De första söndagarna den 30/8, 6/9 och 13/9 firas gudstjänster i Solna kyrka och i Hagalunds kyrka. Därefter, fr o m 20/9 firar vi gudstjänster kl 11 i alla fyra kyrkorna.

  • Riskbedömningar
   Vi kommer naturligtvis att behöva göra riskbedömningar även för gudstjänsterna i respektive kyrkor och det är bra om så många som möjligt i arbetslagen kan vara delaktiga i det arbetet. En del frågor kommer vi att få stämma av gemensamt och se hur vi ska göra med, bl a tänker jag på kyrkvärdarnas medverkan och på nattvardsfirandet.
  • Ingen nattvard
   Tillsvidare har vi sagt att vi under september endast firar "gudstjänster", d v s att vi inte börjar med "mässor", och därmed nattvard, ännu. Nattvarden får vänta till dess att vi har pratat igenom ordentligt hur vi ska kunna genomföra det så säkert som möjligt.
  • Inga kyrkvärdar
   Samma sak gäller för kyrkvärdarnas medverkan. Vi planerar inte in kyrkvärdar under september. Så får vi stämma av med dem och med varandra efterhand om hur vi ska kunna låta dem medverka på ett säkert och bra sätt. Om någon av er präster ber någon i församlingen, även en ordinarie kyrkvärd, att läsa en text så kommer inte jag att bråka med er på något sätt. Men tänk efter ordentligt så vi inte inleder våra riskgrupper i frestelse att tumma på sina egna smittskyddsprinciper.
  • Varannan bänk
   Var noga med att tillsammans hjälpa gudstjänstbesökarna att placera sig med tydlig fysisk distans. Det är varannan bänk som gäller, annars kan vi inte sjunga psalmer på ett säkert sätt. Riskerna med psalmsången är sannolikt inte lika stora som med körsång då den genomsnittliga körsångaren har betydligt mer tryck i lungorna än den genomsnittliga gudstjänstbesökaren. Men fysisk distans i längsled är ändå mycket viktigt vid söndagarnas gudstjänster,
  • Huvudgudstjänst
   Den formella huvudgudstjänsten firas i Solna kyrka. Det gör det litet friare att tänka kring utformningen av gudstjänstordningen i övriga kyrkor.
  • Mässa vid Källan?
   Sara hälsar att ungdomsgudstjänsterna fortsätter att firas precis som i våras - som friluftsgudstjänst utanför Råsunda kyrka.
  • S:t Ansgars kapell
   Örjan, Anders I och undertecknad genomförde en snabb riskanalys och ommöblering tidigare idag. Max 15 personer är det som gäller nu. Blir vi fler flyttar vi  till stora Birgittasalen. Vi har också sagt att vi inte sjunger några psalmer i S:t Ansgars kapell. Det är helt enkelt för litet för så "aerosolintensiva" sysslor. Vi får läsa dem istället.

  Med en tillönskan om ett välsignat gudstjänstliv i höst!

  Niklas
  Kyrkoherde

  Redaktör och innehållsansvarig
  Niklas Lång, Solna församling - intranät
  Skapad
  2020-08-25
  X
  Dokumentid: 1505166- Webid: 1387180 - Unitid: 10142