Excelstöd

Nu finns ett Excelstöd för ett urval tabeller och diagram som redovisas i ”Vägledning i lokalförsörjningsplanering” och ”Lokalförsörjningsplan Kyrkbyns pastorat”. Till Excelfilerna hör också en introducerade film.

Stödet kan användas som hjälp i planeringsarbetet och som inspiration för fortsatt utveckling inom församlingen/pastoratet. Det är dock inte ett komplett it-stöd för att upprätta en lokalförsörjningsplan.

Excelstödet omfattar fyra filer, varav två för församlingsverksamhet och två för begravningsverksamhet. Excelfilerna innehåller dels flikar med mallar där man kan fylla i egna uppgifter, dels flikar med exempel på ifyllda mallar. Pdf.filerna är avsedda att skrivas ut.

Börja alltid med att läsa fliken ”Läs detta först” som beskriver innehållet på filen och övergripande anvisningar. Det finns också anvisningar överst på varje flik och som ”pop-up kommentarer till enskilda celler.

Vid upprättandet av en lokalförsörjningsplan bör man i första hand utgå från vägledningen och Kyrkbyns lokalförsörjningsplan och använda detta material som stöd i tillämpliga delar.

Filerna är uppdaterade i april 2021.

Nedan kan du också se en genomgång av filerna och hur du kan arbeta med dem. Ida Gäskeby guidar dig.​

Redaktör och innehållsansvarig
Anita Täcktor, Avdelningen för fastigheter, kulturarv och service
Uppdaterad
2021-09-23