Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Svenska kyrkans församlingar utomlands hårt drabbade av coronapandemin 

  [2020-07-01 14:09]

  I spåren av coronapandemin har många av Svenska kyrkans församlingar utomlands drabbats hårt ekonomiskt.

  Utlandsförsamlingarna samlar själva in en stor del av det de behöver för sin verksamhet, eftersom verksamheten endast till en liten del bekostas av medlemsavgifter från Sverige, pengar som nu är svårt att få in med anledning av restriktioner.  

  Utlandsförsamlingarna drabbades tidigare än församlingarna i Sverige

  Coronapandemin påverkade många församlingar utomlands långt tidigare än i Sverige. Vissa länder stängdes ned eller införde hårda restriktioner, med exempelvis utegångsförbud.

  Församlingarna var snabba med att ställa om verksamheten och börja sända digitala gudstjänster, upprätta telefonlistor och genomföra andra stödinsatser för människor som drabbats av sjukdom eller isolering. Allt för att kunna finnas som kyrka när människor drabbades av pandemin på olika sätt.Samtidigt har många församlingslokaler varit helt stängda. Därför har man tappat inkomster från exempelvis caféverksamhet och kollekter. 

  – Vi har kunnat möta människor som verkligen inte mår bra. Det är svårt för många barnfamiljer. Vi finns här för barn som behöver prata. Människor är varslade, en del har inget jobb alls just nu, säger Pamela Garpefors, kyrkoherde i Svenska kyrkan i Berlin om församlingens arbete under coronapandemin, och hur den har påverkat ekonomin. 

  – Församlingen har förlorat drygt 500 000 kronor i inkomster från sitt kafé och på inställda besök från konfirmandgrupper och församlingar och företagsevenemang.

  Insamling under sommaren 

  Med anledning av den ansträngda ekonomiska situationen satsar utlandskyrkan extra mycket på insamling under sommaren. Det som samlas in går till församlingarnas diakonala arbete ute i världen. 

  – Vi vill kraftsamla för att stötta församlingarna så mycket vi kan. Därför satsar vi på en förstärkt insamlingskampanj under sommaren och hösten. Dessa gåvor går oavkortat till församlingarna utomlands och deras diakonala insatser, säger Rickard Jönsson, avdelningschef på Svenska kyrkan i utlandet. 

  Redaktör
  Redaktionen , Aktuellt
  Innehållsansvarig
  Susanne Gorne, Aktuellt
  Skapad
  2020-07-01
  X
  Dokumentid: 1502453- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460