Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Konfirmation

  Kyrkostyrelsen har reviderat riktlinjerna för arbetet med konfirmander

  [2020-06-24 12:47]

  Den 9 juni 2020 beslutade kyrkostyrelsen att anta reviderade konfirmandriktlinjer för hela Svenska kyrkan. För att riktlinjerna ska gälla i församlingarna så krävs det att respektive domkapitel beslutar att anta de riktlinjer som finns med eventuella tillägg. Detta kommer att ske under hösten 2020.

  Slutet på sju års arbete

  Kyrkomötet 2013 beslutade om två uppdrag till kyrkostyrelsen avseende konfirmation: nationell samordning kring konfirmation samt konfirmationens betydelse.

  Krafttag konfirmation 

  Kyrkomötesuppdragen mynnade ut i det stiftsövergripande projektet Krafttag konfirmation, som kom att innehålla såväl kommunikationssatsningar som verksamhetsutveckling. I förstudien till projektet 2014 blev behovet av en översyn av riktlinjerna samt en revidering av rambestämmelserna tydligt, vilket skrevs fram i projektbeskrivningen av Krafttag konfirmation.

  Hinder för att delta i konfirmationsverksamheten

  I Krafttag konfirmations slutrapport lyftes bland annat fram de hinder som kan finnas för unga människors deltagande i konfirmandverksamheten utifrån perspektivet unga människors livssituation, men också utifrån riktlinjernas bestämmelser.

  Hindren identifierades bland annat i:

  • Läger och övernattning
  • Tillgänglighet för konfirmander i behov av särskilt stöd
  • Upplevelsen av delaktighet i andakt och gudstjänst
  • Konfirmandarbetets relation till församlingens övriga arbete
  • Kompetens i arbetslaget
  • Arbete med handlingsplaner

  I slutrapporten konstaterades att ett fortsatt arbete med förslag till nya riktlinjer behövde ske efter projekttiden slut, samt i dialog med programmet för lärande och undervisning.

  Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete, antagna av kyrkostyrelsen 9 juni 2020.

  Vill du veta mer om riktlinjerna för ditt stift gå till respektive stifts intranät.

  Skapad:2010-04-06 09:50:00

  Syftet med dokumentet "Riktlinjer för Svenska kyrkans konfirmandarbete" är att skydda konfirmandernas rättigheter och att beskriva förutsättningar för ett konfirmandarbete med hög kvalitet.

  Riktlinjer för konfirmandarbetet
  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Wingård, Avdelningen för kyrkoliv
  Skapad
  2021-01-29
  X
  Dokumentid: 1501775- Webid: 25266 - Unitid: 2147483502