Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Arbets- och kommunikationsplan

Nu finns ett exempel på hur en arbets- och kommunikationsplan för att upprätta en lokalförsörjningsplan kan se ut. Exemplet är tänkt att underlätta planeringen av arbetet med lokalförsörjningsplanen i din enhet, och är ett komplement till dokumenten ”Vägledning i lokal-försörjningsplanering” och ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat”.

Dokumentet är skrivet som en projektbeskrivning med exempeltexter, kommentarer och uppgifter att fylla i. I bilagan finns exempel på en tids- och aktivitetsplan, som kan laddas ned separat i Excel-format.

 


Foto: Gustaf Hellsing/Ikon

Skapad:2019-12-04 11:42:00

Vägledningen är tänkt att ge dig som ska arbeta med lokalförsörjningsplanering i pastorat eller församling stöd i arbetet med att ta fram en lokalförsörjningsplan. Till vägledningen hör ett exempel på hur en lokalförsörjningsplan kan utformas i ett mindre pastorat, ”Lokalförsörjningsplan för Kyrkbyns pastorat 2019–2028”.

Läs mer om Vägledning i lokalförsörjningsplanering

Foto: Susanne Engmang /Ikon

Skapad:2020-04-27 10:49:00

Den här sidan vänder sig både till dig som i församling eller pastorat ska leda arbetet med lokalförsörjningsplanering eller andra delar inom Gemensamt ansvar, och till dig som är kommunikatör. Här hittar du verktyg, material, tips och goda exempel som kan vara till hjälp när du ska kommunicera med olika målgrupper

Läs mer om Kommunicera Gemensamt ansvar för fastigheter, kyrkor och ekonomi


Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Lokalförsörjningsplanering
Uppdaterad
2020-06-16