Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Digital arbetsplats

  Nytt intranät - delprojektet

  Ett nytt intranät behöver vara en del i resten av Svenska kyrkans utvecklade digitala arbetsplats. Här kan du läsa om processen för att nå dit.

  Förstudier och analyser visar att det finns stora behov av uppdaterat digitalt stöd för inomkyrklig kommunikation och samarbete. En del av det stödet blir tillgängligt i och med införandet av Microsoft 365 (tidigare Office 365). 

  För att intranätet ska vara så användbart som möjligt behöver det hänga ihop med Microsoft 365 sömlöst. Analyserna som gjorts landade under våren 2020 i att intranätet ska byggas i Sharepoint Online. 

  Processen skedde genom att delprojektet presenterade ett förslag till styrgruppen. Kommunikationschefen och it-chefen på nationell nivå fattade det slutgiltiga beslutet.  

  Delprojektet arbetar fram ett nytt intranät

  Arbetet med att ta fram ett nytt gemensamt intranät sker främst på nationell nivå. Det är viktigt att det utvecklas agilt och att de nedbrutna delarna stäms av allt eftersom.

  Till en början togs konceptet, grunderna för en resursbank och redaktörsgränssnittet fram och testats med kollegor från olika delar av Svenska kyrkan. Detta fortsatte med innehållsanalysen, strukturen och så småningom designen. Under våren 2022 har stort fokus legat på att fylla på med innehåll inför lanseringen. 

  Kontinuerliga avstämningar med de som anmält intresse av att vara med och testa lösningar har varit viktiga och påverkat resultatet på många sätt. Bland annat blev det tydligt att det behövs en hel intranätslösning i flera delar. De organisatoriska teamen möjliggör den interna kommunikationen för respektive ekonomisk enhet medan Kornet blir den inomkyrkliga delen med innehåll som är relevant över pastorats- och församlingsgränser. 

  Lär dig om helheten i Svenska kyrkans nya intranätslösning

  Kornet lanseras den 18 oktober 2022.

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Digital arbetsplats
  Ulrika Ekberg, Kommunikationsavdelningen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1493450- Webid: 1395741 - Unitid: 2147483042