Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Möjligt att fatta beslut utan fysisk närvaro

  [2020-03-27 15:44]

  Nu räcker det för ledamöter i Svenska kyrkans alla organ att närvara per ljud- och bildöverföring i realtid eller – om detta inte är möjligt – enbart per ljudöverföring i realtid. Därmed kan kyrkans organ fortsätta fungera och fatta beslut, trots en extraordinär situation.

  Kyrkostyrelsen har beslutat om riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter. Då många nu tvingas stanna hemma till följd av den pågående smittspridningen av coronaviruset, görs ett avsteg från kravet på fysisk närvaro.   

  Det innebär att beslut kan fattas även om ledamöterna vid sammanträdet deltar per ljud- och bildöverföring, alternativt enbart ljudöverföring i realtid, det vill säga på videolänk eller över telefon.   

  Riktlinjerna har utformats med beaktande av att de demokratiska värdena ska värnas så långt det är möjligt. Alla ska kunna delta på lika villkor, komma till tals och få sina förslag prövade, även minoriteter. Förutsättningar som måste vara uppfyllda framgår av riktlinjerna.  

  Kyrkostyrelsen gör den sammantagna bedömningen att samhällets aktuella behov av att begränsa smittspridning är överordnat kyrkoordningens krav på fysisk närvaro vid beslutsfattande. En acceptabel miniminivå uppnås genom att ledamöter deltar i sammanträden per ljudöverföring i realtid.   

  Läs mer på intranätet om Riktlinjer för beslutsfattande under särskilda omständigheter för organ inom Svenska kyrkan 

   

  Skapad:2020-03-18 16:39:00

  Aktuell information från Svenska kyrkans nationella nivå, med anledning av coronaviruset och sjukdomen covid-19. Sidan uppdaterades senast 8 september 2021.

  Besök samlingssidan om Svenska kyrkan och coronaviruset
  Redaktör och innehållsansvarig
  Anna Yngvesson, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2020-03-27
  X
  Dokumentid: 1488422- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460