Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Svar och åtgärdstider för beställningar och rapporterade fel

  SLA 

  SLA är en förkortning av Service Level Agreement och är en metod för att ange vilken kvalitetsnivå en leverans ska hålla. ​ Detta avtal reglerar exempelvis vilken tillgänglighet ett system ska ha, hur lång tid det högst får gå innan felavhjälpning ska påbörjas, hur snabbt felet ska vara åtgärdat

  Vi har ett SLA på 80% på nedan svar och åtgärdstider för fel som rapporteras och de beställningar ni utför.

  Svarstider

  Svarstid är den tid det tar för oss att ta emot ett ärende, prioritera det och meddela att vi arbetar med det.

  Telefon

  Svar inom 90 sekunder.

  E-post

  Svar inom 90 minuter.

   

  Åtgärdstider

  Åtgärd är den tid det tar för oss att åtgärda felet, hitta en tillfällig lösning eller eskalera ärendet vidare.

  Incidenter

  Åtgärdstider för fel som rapporteras beräknas utifrån en matris hur brådskande det är för dig och hur många som påverkas.

  Service request

  Åtgärdstider för beställningar beräknas utifrån den produkt som beställs med en grund från hur brådskande det är och hur många som påverkas.

   

  Prioritering

  Prioriteringen sätts av IT utifrån nedan parametrar. Prioriteten för brådskande beslutas av IT-chef.

  Påverkan

  Beskriver omfattningen av problemet: Enskild person, grupp/arbetslag eller alla i organisationen.

  Brådskenivå​

  Beskriver hur angeläget det är för dig.

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Daniel Smith, Malmö pastorat
  Uppdaterad
  2020-03-11
  X
  Dokumentid: 1484683- Webid: 45457 - Unitid: 12901