Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Predikan som ”det tredje rummet”

  Biskop Marianne Gaarden.

  Biskop Marianne Gaarden. Foto: Ingrid Riis

  Om församlingens upplevelse av predikan. Predikoseminarium: föreläsning av biskop Marianne Gaarden och därefter samtal om predikan där biskop Martin deltar. Möjlighet att delta digitalt. Seminariet sker i samverkan med Svenska kyrkans forskningsenhet.

  Hur upplever vi predikan? Vad händer i mellanrummet mellan det predikanten upplever och det församlingen upplever? Vilket ”rum” skapas i predikosituationen?

  Marianne Gaarden skriver: "I vår kyrkliga tradition är det ovant att se prästens person som ett homiletiskt relevant ämne, eftersom tanken varit att prästen ska bedömas utifrån sin förkunnelse och inte utifrån sin tro. Enligt samtida forskning stämmer detta dåligt med församlingens upplevelse. Där har det visat sig att predikantens äkthet och attityd till de som deltar i gudstjänsten är viktig, då predikan i högre grad handlar om interaktion och skapande av församling än om kunskapsmässigt övertagande av predikans budskap. Empiriskt sett tycks predikanten vara mer av en samtalspartner och teologisk reflektor, som aktiverar en inre dialog hos dem som är i kyrkan. Utifrån sin egen situation och erfarenhet skapar lyssnarna mening i det hörda – en mening, som kan ligga långt från predikantens intention. Vilka konsekvenser detta har för predikoteologin och för predikanten, är temat for denna föreläsning."

  Föreläsare: Marianne Gaarden, biskop i Lolland-Falsters Stift. Hon har skrivit boken The Third room of Preaching, en översättning av Prædikenen som det tredje rum. Den bygger på hennes doktorsavhandling, en empirisk intervju-undersökning av församlingens upplevelse av predikan och gudstjänsten.

  Föreläsningen sker på dansk/skandinaviska.

  Uppdatering mars 2022

  Svenska kyrkans enhet för forskning och analys ger nu ut en reviderad version av Gaardens bok och vårt seminarium kommer därför att bli ett slags bokrelease, med medverkan av Michael Nausner från forskningsenheten. Längst ner på sidan finns en flyer om den nya boken att ladda ner. 

  Filer för nedladdning
  Redaktör
  Elisabeth Eriksson, Linköpings stifts intranät
  Innehållsansvarig
  818c3931-59b4-4eb9-8180-35c7aaee8e96,
  Uppdaterad
  2022-05-10
  X
  Dokumentid: 1478086- Webid: 29037 - Unitid: 3