Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Fördelning av extra medel till arbetet med asylsökande och flyktingar 2020

  [2020-01-09 17:17]

  Under 2016-2019 har kyrkomötet årligen avsatt medel för arbetet med asylsökande och flyktingar. 2019 skulle vara sista året på satsningen, men vid kyrkomötet i november fattades beslut om att avsätta ytterligare 25 miljoner kronor.

  Behovet av stöd till arbetet med flyktingar och asylsökande kvarstår, konstaterade kyrkomötet. Den förändring i verksamhetens finansiering som det skulle innebära att gå från 60 mkr föregående år till noll kronor skulle bli alltför tvär. Ta del av hur medlen fördelas här. 

  Behovet av att arbeta stiftsövergripande med olika former av församlingsstödjande insatser kvarstår. Ett tydligt uttalat behov är insatser som bidrar till att stötta anställda och frivilliga involverade i arbetet med nyanlända. Det är ett sätt att främja ett hållbart migrationsarbete.

  Den alltmer polariserade debatten i samhället om invandring utgör ett hinder för integration och behovet av att arbeta stiftsövergripande med frågor om människovärde och mänskliga rättigheter samt arbeta mot främlingsfientlighet är andra tydliga behov. Det innebär att det i många stift finns ett fortsatt behov av resursförstärkning i stiftsorganisationerna på olika satsningar som kommer församlingarna till del.

  Redaktör
  Therése Naomi Jonsson, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Support Migration, Support migration
  Skapad
  2020-01-09
  X
  Dokumentid: 1474314- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133