Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Lunds stift

  Lunds stift och SKUL bjuder in till stormöte för alla ungdomsråd i stiftet

  [2019-12-16 14:54]

  Hör upp alla ni som har eller vill ha Ungdomsråd, Svenska Kyrkans unga styrelser, Barnkonsekvensanalysgrupper eller andra grupper där ungdomar har ett inflytande över församlingens verksamhet.

  Lördagen 5 december 2020 kallar vi till stormöte på Stiftsgården Åkersberg i Höör. Här vill vi ge ungdomar en möjlighet att dela med sig av sina erfarenheter och tankar med varandra. Tillsammans kan vi teckna en bredare och djupare bild av ungas möte med Svenska kyrkan och sin omvärld idag.

  Under dagen medverkar Biskop Johan och Gustav Fridolin, tidigare utbildningsminister.

  PROGRAM

  09.30-10.00  Drop-in fika
  10.00-12.00  Biskop Johan och Gustav Fridolin medverkar
  12.00-13.00  Lunch
  13.00-16.00  Samtal och omvärldsspaning

  Varje församling/pastorat får anmäla max tre ungdomar och en obligatorisk representant som är anställd eller förtroendevald för församlingen/pastoratet

  Dagen är kostnadsfri.
  Anmäl er senast den 6 november via denna
  länk (max 40 deltagare)

  Arrangemanget är ett samarbete mellan Lunds stift och SKUL.

  Har ni frågor? Tveka inte att höra av er till oss.
  fredrik.beverhjelm@svenskakyrkan.se
  kristofer.burman@svenskakyrkan.se
  peter.lindberg@svenskakyrkan.se
  erika.heil-utbult@svenskakyrkan.se

  ”I Svenska kyrkan har barn och unga en särställning. Ett exempel på detta är att det står i Kyrkoordningen att när kyrkoråd fattar beslut ska det ingå en analys av vilka konsekvenser beslutet får för barn. Jag tycker det är klokt att faktiskt fråga unga vad de tycker, tror och behöver istället för att vi vuxna ska gissa det. Det är viktigt att ungas tankar tas tillvara eftersom de kan ha andra perspektiv. Om ni inte redan har ett ungdomsråd eller liknande i er församling uppmuntrar jag er att starta ett – och välkomna till stormötet!”
  Biskop Johan

  ”Svenska Kyrkans Unga arbetar ständigt med barn och ungas inflytande i Svenska Kyrkan. Och en bra start hur vi får inflytande i Svenska Kyrkan börjar med att dela erfarenheter med varandra som vi kan ta hem till församlingarnas olika beslutande grupper. Så åk på Stormötet i december 2020. Vi är Svenska Kyrkans framtid så var med och påverka!”
  Anton Wetterholtz
  Svenska Kyrkans Unga i Lunds stift

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2020-09-22
  X
  Dokumentid: 1472003- Webid: 1390381 - Unitid: 8