Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  Ledare på väg: Gudstjänsten - leken (Unga ledare)

  Foto: Magnus Aronsson /IKON

  Ledare på väg helgen som handlar om "Gudstjänsten- leken" planeras för att kunna genomföras på Gransnäs ungdomsgård 11-13 november 2022.

  _________________________________________________________

  Leken är ett sätt att öppna upp, att lära känna sig själv och andra på ett lekfullt sätt. Leken kan fungera som en nyckel i många sammanhang. I leken och dramat, liksom i gudstjänsten kan förutsättningar formas som bidrar till lärande, växt och gemenskap. 

   Människor är olika, vi lär oss på olika sätt och behöver en mångfald av metoder och ett flexibelt arbetssätt. Vi behöver vara lyhörda både för individen, gruppen och omvärlden. Ledaren behöver arbeta för ett gott gruppklimat genom delande, samtal, samarbete och lek.

  Gudstjänst, bön och andakt är rum för våra möten med Gud, oss själva och varandra. För att skapa förtrogenhet med gudstjänsten behöver vi få använda vårt eget språk och våra egna gestaltande uttryck.  

   Vi vill att deltagarna ska 

  • få leka och leda lek
  • få fördjupad förståelse för leken genom att reflektera över dess möjligheter och hinder.
  • få utforska att gudstjänsten är en form av lek som handlar om våra liv tillsammans med Gud och varandra.
  • få reflektera över sitt eget lärande som ledare och hur de nya kunskaperna kan brukas och tas tillvara i hemförsamlingen  •få möta och lära känna nya människor 

  Medverkande:

  Lotta Torstensson, Linköpings stift
  Markus Lindstedt, Linköping stift
  Tobias Enell, Linköpings stift

  Handledare och deltagare från stiftets församlingar

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Markus Lindstedt, Linköpings stifts intranät
  Uppdaterad
  2022-10-13
  X
  Dokumentid: 1471949- Webid: 29037 - Unitid: 3