Foto: Alex & Martin

Med fokus på det textila kulturarvet

I Svenska kyrkan finns ett unikt textilt kulturarv som många inte känner till och nästan aldrig får möjlighet att betrakta på nära håll. Maria Brynielsson är antikvarie i Växjö stift och har arbetat mycket med de kyrkliga textilierna där och olika sätt att göra dem mer tillgängliga för församlingsbor och allmänhet. Hon tipsar om visningsmontrar, utställningar och samarbeten med museer och hemslöjdskonsulenter.

Det hela började med Växjö stifts skadeinventering av kulturhistoriskt värdefulla textilier som gjordes under 2008–2011. Huvudsyftet var att kartlägga vårdbehovet, men i inventeringen gjordes också en omfattande dokumentation av textilierna som senare väckte en längtan att få berätta om det unika textila kulturarv som vi har i våra kyrkor.

Resultatet blev både boken ”Textilier i helig tjänst”, utgiven 2016, och den stora textilutställningen ”Gudomliga skapelser” på Kalmar länsmuseum 2017.

– Utställningen väckte ett jättestort intresse. Allt visades i montrar, både de riktigt gamla textilierna från 1400-talet men även nya textilier. Vi erbjöd också 5–6 föreläsningskvällar med olika teman varav en där textilkonservatorerna på museet berättade om sitt arbete, och en mässhakefestival där präster mannekängade och visade mässhakar från olika tidsperioder på en catwalk. Det var mycket uppskattat av alla inblandade, berättar Maria Brynielsson.

– Genom samarbeten med länsmuseer och även hemslöjdskonsulenter kan resultatet bli både bättre, roligare och ge mer synlighet genom att nå ut till fler, säger hon.

Utställningen har senare visats på Ölands museum och grunden i den är utformad för att kunna vandra runt till fler stift och länsmuseer. Genom stöd av textilkonservator har Växjö stift även hjälpt församlingar att arrangera mindre utställningar av kyrkliga textilier i kyrkorna. Det behöver inte vara så komplicerat menar Maria Brynielsson.

– Textilier som används idag har församlingarna ibland bara lagt upp på bord eller hängt på galgar i vädringsställ för att besökare ska kunna se dem ordentligt. De flesta har ju aldrig fått tillfälle att se en mässhake till exempel på nära håll.

Det är viktigt att man i förväg bestämt vilka tider textilierna ska visas och då har personal på plats som kan berätta om textilierna och hålla koll. De äldsta och känsligaste textilierna som förvaras liggande i speciella lådor kan kanske också tas fram och visas vid ett sådant tillfälle.

– I Växjö stift finns det församlingar som har utformat egna utställningar. I Huskvarna valde de dopet som fokus och inbjöd församlingsbor att bidra i utställningen med privata dopklänningar. Det är ett roligt sätt att skapa lite extra engagemang, säger Maria Brynielsson.

  • Maria Brynielsson är stiftsantikvarie i Växjö stift.

    Maria Brynielsson är stiftsantikvarie i Växjö stift. Foto: Växjö stift

  • Församlingsborna i Huskvarna bidrog till textilutställningen i kyrkan med egna dopklänningar.

    Församlingsborna i Huskvarna bidrog till textilutställningen i kyrkan med egna dopklänningar. Foto: Maria Brynielsson

  • Textilutställning i Huskvarna kyrka sommaren 2017.

    Textilutställning i Huskvarna kyrka sommaren 2017. Foto: Maria Brynielsson

​Just nu visas Märta Måås-Fjetterströms textilier på Kungliga slottet i Stockholm och kring 200 textila verk från hennes ateljé finns i våra församlingar. I de utställningar som Maria har varit involverad i har man valt att lägga fokus på mässhakar och andra tydligt liturgiska textilier istället för de mest populära textilformgivarna vars verk är hett eftertraktade idag och därför extra stöldbegärliga.

– Självklart ska man visa och berätta även om dem och det kan ju passa utmärkt i samband med att man också visar andra textilier, men det är bra att vara medveten om deras attraktionskraft, säger Maria Brynielsson.

Om man vill göra det enklare att visa textilier och andra föremål utan att behöva ha visningspersonal på plats i kyrkan rekommenderar Maria Brynielsson investering i en bra monter.

– Kostnaden för en monter varierar beroende på vilka krav den ska uppfylla men det går att söka KAE för den. Montern säkrar förvaringen av föremål samtidigt som tillgängligheten för både församlingen och besökaren ökar. För att smälta in bättre kan montern även anpassas till kyrkans interiör.

 

 

 

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anita Täcktor, Fastigheter och kulturarv
Uppdaterad
2019-12-13