Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Support migration

  Människors egen kraft att tillsammans resa sig ur kris

  Foto: Therése N. Jonsson

  [2019-12-13 10:38]

  Årets tema på MR-dagarna i Linköping var rätten till hälsa. Ett välbesökt seminarium som Svenska kyrkan arrangerade hade rubriken Människors egen kraft att tillsammans resa sig ur kris.

  Med Marika Griehsel, journalist och tidigare utrikeskorrespondent, som moderator samtalade Anna Ekelund, diakon i Södra Tjust församling, Else Berglund, enhetschef på ACT Svenska kyrkan, och Giovanni Rojas, integrationsstrateg på Länsstyrelsen i Jönköping, om psykosocialt arbete och de möjligheter och utmaningar som finns här i Sverige men även globalt.

  Ett psykosocialt synsätt bygger på tron på människors egen kraft att stötta varandra och återhämta sig vid kriser och katastrofer. Det handlar om att vara en del av ett sammanhang, att bli sedd och bekräftad, inledde Else. Giovanni, som har lång erfarenhet av att arbeta med flyktingar både i Sverige och utomlands, tillade att det handlar om medmänniskans insats för en annan människas välbefinnande. "Vi lär av varandra, hjälper varandra och finns till i ett sammanhang."

  För oss i församlingen, inflikade Anna, handlar det om att skapa ett sammanhang där svenskar kan få finnas till för de nyanlända. Att dela med oss av våra nätverk till dem. Ordet psykosocialt låter mer komplicerat än vad det är, fortsatte hon. "Det handlar bara om att hälsa, att le när vi möter varandra, att se varandra. Det handlar om att vara närvarande, att inte göra människor till offer."

  Ett asylboende på landsbygden påverkar samhället mycket, berättade Anna. Enskilda personer engagerar sig hårt och det blir tufft när de asylsökande sedan av ett eller annat skäl lämnar orten. Det är viktigt att för såväl frivilliga och anställda att inte känna sig ensamma i sitt engagemang. Anna ser i sitt arbete att många frivilliga kör slut på sig själva och mår dåligt. "Vi måste hjälpas åt så att det inte behöver ske. Det måste finnas psykosocialt stöd inte bara för de nyanlända utan även för de som engagerar sig för dem."

  Marika undrade om det är lättare att nå kvinnor än män. Giovanni tyckte inte att det går att ge ett generellt svar på den frågan; det beror på vilka förutsättningar man har. Else menade dock att det till viss del är enklare för kvinnor. "De har kvar sin traditionella roll att ta hand om hushållssysslor medan männen lätt blir sysslolösa. Det finns stora risker med det, då männen lätt kan känna att de tappar kontrollen." Därför är det viktigt att nå både kvinnor och män, flickor och pojkar.

  Under frågestunden delade en kvinna, som själv kommit till Sverige som flykting, med sig att hon aldrig sett på sig själv som ett offer, snarare tvärtom. "Det kräver mycket styrka för att ta sig till Sverige som flykting."

  Else avslutade med att säga att man ofta pratar om invandringen och integrationen som ett jätteproblem, istället för att fokusera på det som fungerar väl och att stärka det. "Det är sorgligt när man börjar tänka vi och dem. Det är inte konstigt att det är lite trögt i början när man är ny i Sverige. Men det är fantastiskt att man kan få bli en del av Sverige och bli svenska medborgare, samtidigt som man kan få behålla sin identitet som exempelvis somalier, syrier."

  Runt om i världen bygger man murar. Vi behöver prata mera om värderingar och vilken syn vi har på människor, menade Giovanni. En viktig del i det psykosociala arbetet är att lyfta fram att det är överlevare vi jobbar med, inte offer. Har man tagit sig hela vägen från Afghanistan till Sverige, då finns det mycket kraft och styrka i en. Anna instämde och tillade att vi inte får fastna i vetskapen om att det finns 70 miljoner flyktingar i världen. Vi får göra skillnad i det lilla. Kan man få människor att mötas där så har man gjort skillnad. Jag tror på de små stegen, avslutade hon. 

   

  Katarina Ottosson
  Handläggare för migration och integration​, kyrkokansliet i Uppsala

  Redaktör
  Therése Naomi Jonsson, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Support Migration, Support migration
  Skapad
  2019-12-13
  X
  Dokumentid: 1471541- Webid: 1265604 - Unitid: 2147483133