Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Spännande presentation av våra diakonala verksamheter

  Omslagsbild av kartläggningen av de diakonala verksamheterna.

  Omslagsbild av kartläggningen av de diakonala verksamheterna.

  [2019-11-26 15:36]

  Eva-Lena Demarin har under hösten 2018 och våren 2019 och i samarbete med församlingarna i Luleå stift kartlagt de diakonala verksamheterna. Presentationen vid stiftsfullmäktige 22-23 november blev uppskattad och här gavs också chans till utvecklingsfrågor.

   

  - Syftet med kartläggningen Som en levande blomma är att skapa en plattform för stiftets främjande av diakonalt utvecklingsarbete, att ge ett underlag för fortsatt stöd av arbetet och att synliggöra den diakoni som bedrivs i olika åldersgrupper. Och att sprida vägledning för diakoni som ett sätt att arbeta, berättar projektsamordnare Eva-Lena Demarin.

  - Det har glädjande nog varit en väldigt hög svarsfrekvens, 48 av 56 församlingar har svarat på vår enkät som skickats till alla stiftets församlingar för att ge en bred bild.

  - Vi har dessutom intervjuat 11 församlingar för förståelse och analys och som ett steg i det gemensamma arbetet med diakonal utveckling, säger Eva-Lena Demarin.

  Foto: Ola Johansson


  Vad händer nu?

  Presentationen följdes av grupparbeten kring diakonala utvecklingsfrågor. Gruppernas tankar och medskick till stiftets arbete med diakonal verksamhetsutveckling har dokumenterats och kommer att finnas med som underlag i stiftets fortsatta arbete med att ge stöd till församlingarna. 

  Stiftsfullmäktige uttryckte en stor tacksamhet över allt det goda diakonala arbete som synliggörs genom kartläggningen och bekräftar vikten av att tillsammans, i den lokala församlingen, ta fram en plan/pastoral för det diakonala arbetet. Stiftsfullmäktige fastställde också verksamhetsplan och budget för 2020-2022. 
  I den kan man läsa mer om hur stiftet ser på diakonal utveckling som ett förstärkningsområde och mer konkreta insatser för 2020.      

  Redaktör
  Alexandra Nyman, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Lena Lindström, Stiftskansliet i Luleå stift
  Skapad
  2019-12-03
  X
  Dokumentid: 1468799- Webid: 21094 - Unitid: 12