Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Malmö pastorat

  Reviderat arvodesreglemente för förtroendevalda

  [2019-11-15 10:12]

  Kyrkofullmäktige tog beslut 191107 om ett reviderat arvodesreglemente för mandatperioden 2018 – 2021. Arvodesreglementet börjar gälla från 1 januari 2020.

   

  De ändringar som skett är följande:

  • Prisbasbeloppet har höjts till 46 500 kr för 2019.

  • Ledamöter och ersättare i fullmäktige får 0,5 % av prisbasbeloppet per sammanträde i arvode.
  • Ledamot och ersättare i församlingsråd (2 arvodesberättigade möten/år*) får 0,5% av prisbasbeloppet per sammanträde   

   

  Arvodesreglementet kan du ladda ner och läsa i sin helhet nedan.

  Övriga reglementen och policys hittar du i menyn Stöd&Service i mitt arbete - Styrdokument

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Linda Nilsson, Malmö pastorat
  Skapad
  2019-11-15
  X
  Dokumentid: 1466915- Webid: 45457 - Unitid: 12901