Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Göteborgs stift

  Kompetensutveckling Kyrkliga profilutbildningar

  MSS-dagarna ingår som en obligatorisk del av utbildningen till diakon, församlingspedagog, kyrkomusiker samt präst och skall vara fullföljda innan det är dags att söka till Svenska Kyrkans Utbildningsinstitut/få ut examensbevis som kantor.

  Grundutbildning för konfirmandarbete 2022
  Konfirmandarbetets utformning syftar till att skapa goda förutsättningar för lärande, gemenskap och gudstjänst. Denna kurs riktar sig i första hand till dig som blivande kyrkomedarbetare eller dig som varit aktiv ett tag. Kursen ger en grundläggande förståelse för konfirmandarbetets sammanhang, riktlinjer och rambestämmelser samtidigt som den utforskar teorier och redskap som är till vår hjälp när vi strukturerar och organiserar innehållet i undervisningen. 12-13 nov 2022, Helsjön folkhögskola
  Kick-off / På lika villkor
  Många röster många rum. Under två dagar i augusti 2022 kraftsamlar Göteborgs, Karlstads och Skara stift, Svenska Kyrkans Unga och Sensus studieförbund fortsatt för kompetenstillskott, fördjupning, reflektion och delande kring lärande och undervisning och alla barns och ungas möjligheter att vara delaktiga i kyrkan på sina och lika villkor oavsett fysiska, psykiska och intellektuella funktionsvariationer/funktionsnedsättningar. 24-25 aug 2022, Göteborg
  Min tro och kyrkans tro
  Utöver MSS-dagar så kallar vi också till andra utbildningsträffar för de olika profilerna som en förberedelse inför SKUI, vigning och tjänst. När det gäller förberedelse för diakonkandidater, blivande församlingspedagoger och kyrkomusiker så har biskopen uttryckt en önskan att stiftet ska ordna några utbildningstillfällen där fokus ska vara Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära. 9 feb, 2 mar, 28 mar, 25 apr, 24 maj 2022 18.30, digitalt
  MSS - Mötesplats Stift-student
  MSS betyder Mötesplats Stift-Student och anordnas för dig som är antagen präst-, och/eller diakonkandidat i Göteborgs stift samt för dig som studerar till kyrkomusiker eller församlingspedagog och är anmäld till Göteborgs stift. Innan du är behörig att gå slutår/din sluttermin på Svenska kyrkans utbildningsinstitut skall du vara med på 8-10 MSS-dagar.
  MSS-Retreat i april 2022
  I denna retreat bjuds vi möjlighet att dra oss tillbaka från vardagens små och stora bestyr. Vi får tillfälle att landa och lyssna, vila och be i behagliga omgivningar, både inne och ute. Kanske kan retreaten också ge möjlighet till en djupare relation med Kristus eller ett nytt sätt att be? Vad du än kommer med för längtan och förväntan till denna retreat: väl mött fre 22 apr 2022 17.00, Lilleskog
  Pedagogik för konfirmandarbete 7,5 hp 2022
  Kursen är en uppdragsutbildning på högskolenivå kring en av våra vanligaste, roligaste men ibland svåraste arbetsuppgifter – konfirmandarbetet. Du som arbetar med undervisning i Svenska kyrkan och vill utveckla och fördjupa dina kunskaper om pedagogik, didaktik och lärande i relation till konfirmander och ungdomar – den här kursen är för dig! Okt 2022-jun 2023, Karlstad, Skövde och Vadstena.
  Vinter-MSS Svenska kyrkan, identitet och uppdrag
  Svenska kyrkans tro, bekännelse och lära i teori och praktik. 21-23 jan 2022, Åh stiftsgård.
  Redaktör och innehållsansvarig
  Jenny Rogestedt, Gbg stiftskansli
  Ansvarig för intranätet Göteborgs stift
  Maria Olsson, Gbg stiftskansli
  Uppdaterad
  2021-02-09
  X
  Dokumentid: 1460479- Webid: 21093 - Unitid: 9