Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Grundläggande säkerhetsutbildning för trossamfund

  [2019-09-06 12:16]

  Kammarkollegiet och Myndigheten för stöd till trossamfund erbjuder en gratis utbildning i Stockholm 7-8 oktober.

  Utbildningen erbjuds organisationer som påverkas av rädsla för våld, hot eller trakasserier på grund av hudfärg, nationellt eller etniskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller annan liknande omständighet. Den är ett led i statens satsning på säkerhet i civilsamhället och är riktad till säkerhetsansvariga eller motsvarande inom civilsamhällets församlingar, trossamfund, föreningar och stiftelser. Syftet är att skapa en fastare grund till att reflektera kring säkerhetsfrågor, ge kunskap om lagar och riktlinjer samt ge redskap för att sprida säkerhetsarbetet lokalt. Föreläsare är Stöldskyddsföreningen, Storstockholms brandförsvar och Polismyndigheten.

  Efter utbildningsdagarna förväntas deltagarna ha kännedom om grundläggande säkerhetsfrågor, ha tillgång till relevant material och rutiner samt ha kännedom om relevanta aktörer för fortsatt arbete med säkerhetsfrågor nationellt, regionalt och lokalt. Möjlighet kommer att finnas för att få svar på frågor som är kopplat till just er specifika verksamhet.

  Utbildningen, inklusive lunch och fika, är kostnadsfri. Deltagare från hela landet är välkomna, boende och reseersättning ingår inte.

  Läs mer om utbildningen och anmäl senast 15 september här på kammarkollegiets hemsida.

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2019-09-06
  X
  Dokumentid: 1456750- Webid: 28948 - Unitid: 5