Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Programmet för arbetsmiljökonferensen 2019

  Program Torsdag 7 november

  10:00 Registrering och kaffe

  10.45 -11.00 Konferensen öppnas: Birgitta Ödmark, VD, Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation

  11.00 -12.00 Gemensamt seminarium: Hur påverkas arbetsmiljön av att vi arbetar i ett trossamfund - Svenska kyrkan? Owe Wikström
  Kyrkan är dels en social idégemenskap där innehållet är bestämt av kristen tro och gemenskap, som präglas till exempel av ord som nåd, tillit och förlåtelse. Det är också en plats med en arbetsplats villkor och förutsättningar. Föreläsningen avser att fördjupa två frågor:
  1.Kyrkans har sitt uppdrag – vad kan det betyda för den som är arbetsgivare och den som är anställd i sättet att möta de egna arbetsuppgifterna?
  2.Hur förhåller sig kyrkliga arbetsgivare och anställda till en ändrad roll eller betydelse i det mångkulturella samhället, då trosföreställningarna i Sverige i hög grad uppfattas som irrelevanta?

  12.00 – 13.00 Gemensam lunch

  13.00 – 13.45  Gemensamt seminarium: Vad innebär det för arbetsmiljön att leva i en tidsanda som präglas av förväntning på mätbarhet och samtidigt av gränslöshet? Sofia Wiberg

  14:00 – 14:45  Gemensamt seminarium: Hur möter vi de ungas värderingar och förväntningar för att vara en hållbar och attraktiv arbetsplats också i morgon? Sofia Rasmussen

  14.45 – 15.15 Eftermiddagskaffe 

  15.15 – 16.00 Valbara seminarier 1

  16.15 – 17.00 Valbara seminarier 2

  18.00 – Gemensam middag – förbokas vid anmälan    

  Fredag 8 november

  09.00 – 9.30 Morgonsamling

  9.30 – 10.15 Valbara seminarier 3 

  10.15 -10.45 Förmiddagskaffe

  11.00 – 11.45 Valbara seminarier 4 

  12.00 – 13.30 Gemensam lunch 

  13:30 – 15.00  Gemensamt seminarium: Svenska kyrkan en attraktiv arbetsplats. Stefan Vilkman och Charlotte Klingestad.  

  15.00 – 15.15 Avslutning   

  Presentation av medverkande vid konferensen 

  Huvudföreläsningar/gemensamma seminarier

  Torsdag kl. 11.00 Hur påverkas arbetsmiljön av att vi arbetar i ett trossamfund - Svenska kyrkan?

  Kyrkan är dels en social idégemenskap där innehållet är bestämt av kristen tro och gemenskap, som präglas till exempel av ord som nåd, tillit och förlåtelse. Det är också en plats med en arbetsplats villkor och förutsättningar. Föreläsningen avser att fördjupa två frågor: 

  1.Kyrkans har sitt uppdrag – vad kan det betyda för den som är arbetsgivare och den som är anställd i sättet att möta de egna arbetsuppgifterna?
  2.Hur förhåller sig kyrkliga arbetsgivare och anställda till en ändrad roll eller betydelse i det mångkulturella samhället, då trosföreställningarna i Sverige i hög grad uppfattas som irrelevanta?

  Medverkande: Owe Wikström, präst, psykoterapeut och professor i religionspsykologi, i Uppsala, Princeton och Benares, India samt författare av läroböcker och essayer.

  Torsdag kl. 13.00 Vad innebär det för arbetsmiljön att leva i en tidsanda som präglas av förväntning på mätbarhet och samtidigt av gränslöshet?

  Dagens tidsanda präglas av en stor tilltro till mätbarhet och målstyrning. Samtidigt behöver vi stanna upp i de svåra och komplexa frågorna som sällan har ett enkelt svar. Hur kan vi orientera oss i detta? Allt går inte att fånga upp eller mäta – å andra sidan behöver vi veta vad vi ska göra och vad det ska leda till. 

  Medverkande: Sofia Wiberg, forskare på KTH, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad, samt på Södertörn, på  Centrum för praktisk kunskap. Hon disputerade 2018 med en avhandling som heter ”Lyssnandets praktik – medborgardialog, icke-vetande och förskjutningar”. Hennes forskning intresserar sig bland annat för dialog och mellanmänskliga möten, för kunskapsteoretiska frågor och gränserna för vetandet. Hon är också intresserad av att belysa och föra fram den praktiska, erfarenhetsbaserade kunskapen och utveckla former för forskning för att lyfta den.  

  Torsdag kl. 14.00 Hur möter vi de ungas värderingar och förväntningar för att vara en hållbar och attraktiv arbetsplats också imorgon?

  Medverkande: Sofia Rasmussen, omvärldsanalytiker, författare, föreläsare och vd för Rasmussen Analys. Hon har en magisterexamen i statsvetenskap och har i snart 15 år arbetat med att undersöka arbetsmarknaden och människors arbetslivsvärderingar. Utifrån både svenska och globala analyser presenterar Sofia Rasmussen trender och insikter om dagens utmaningar och om ungas arbetslivsvärderingar. Här möter vi begrepp som gig-ekonomi, gränslöshet , digitalisering och självledarskap som är några av trenderna som omformar arbetsmarknaden. Nya krav på arbetsliv och ledarskap framträder samtidigt som längtan efter gemenskap och meningsfullhet. 

  Innehållet i de fyra passen med valbara seminarier

  Pass 1 med valbara seminarier torsdag 7 november kl. 15.15–16.00    

  A. Hat och hot över nätet
  Södermalmspolisen i Stockholm är aktivt närvarande i sociala medier. Vad kan de lära oss om bemötande, riskbedömning och riskhantering? 

  Linus Nilsson arbetar som ordningspolis på Södermalm i Stockholm och driver där polisområdets facebook-sida. Linus har arbetat med sociala medier i drygt 8 år. Under den tiden har han vid fler tillfällen hanterat näthat, hot och perioder av högt tryck på myndighetens konton. På seminariet tar han upp hur vi kan förbereda oss och hantera dessa situationer när/om de uppstår.  

  B. Kyrkorådets arbetsmiljöansvar
  Vad innebär kyrkorådets ansvar för arbetsmiljön och vad är viktigt att veta för att säkerställa en bra arbetsmiljö? Anna von Malmborg, utvecklingschef samt samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, leder seminariet.

  C. Regnbågsnyckeln
  Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl, utsedda till årets förnyare i Svenska kyrkan, presenterar en processmodell för hbtq-märkning, Regnbågsnyckeln, som kan göra kyrkliga sammanhang [AvM1] och arbetsplatser mer inkluderande. Processmodellen är kopplad till diskrimineringslagen och dess krav på aktiva åtgärder.  

  D. Att förebygga hot och våld - ett praktiskt exempel från kyrkogårdsmiljö
  Hur kan vi rusta medarbetarna i att skydda sig för risken att utsättas för hot och våld? Hur ska de agera om en hotfull situation uppstår. Anna Jeppson och Rebecka Hansson båda kyrkogårdsmästare i Malmö pastorat, leder seminariet och delar sina erfarenheter.  

  E. När gränser överskrids – mönster och viktiga åtgärder
  Vilka mönster finns och vilka åtgärder kan genomföras? Seminariet leds av Gunilla Carstensen, lektor vid Stockholms universitet och forskare i pedagogik, som också forskat om sexuella trakasserier i akademin.   Gunilla har ett uppdrag att kartlägga mönster i berättelserna i #Vardeljus samt utifrån dem inventera viktiga åtgärder gällande arbetsmiljön. Vi får del av Gunillas reflektioner och samtalar om vad vi tar med oss till våra egna sammanhang. 

   

  Pass 2 med valbara seminarier torsdag 7 november kl. 16.15–17.00

  A. Om målbild, mätbarhet och om att mäta rätt saker
  Marika Markovits, Stockholms Stadsmissions direktor (från 1 november 2019 Senior Advisor), delar med sig av sina erfarenheter av att sätta mål och dess betydelse för att leda och forma verksamhetens utveckling och en god arbetsmiljö.  

  B. IA Trossamfund – ett verktyg i arbetsmiljöarbetet
  IA Trossamfund är ett för Svenska kyrkan branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. I systemet går det att rapportera och följa upp händelser om arbetsmiljö, såsom orsaker till tillbud eller olycksfall, samt att planera för åtgärder, följa upp och bedöma risker. Användarna ser samband mellan användning av IA trossamfund och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser.
  Med hjälp av systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. Seminariet leds av Louise Godeau från AFA Försäkring, som tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Malmö, Växjö och Örebro pastorat har arbetat med att anpassa systemet till trossamfund.  

  C. Vad är genus och varför är det viktigt att göra sig medveten om detta ur ett arbetsmiljöperspektiv?
  Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, visar på hur gender påverkar arbetsmiljön i Svenska kyrkan. Men också hur kön skapas och hur vi kan arbeta för att synliggöra normer och strukturer i arbetet med att skapa en ökad jämställdhet. Föreläsningen varvar interaktiva diskussioner med exempel.  

  D. Systematiskt arbetsmiljöarbete
  Linda Ruergård, förhandlare och rådgivare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, ger oss konkreta exempel hur systematiskt arbetsmiljöarbete är tänkt att fungera. Några frågor som berörs: Vilka redskap finns för att undersöka arbetsmiljön? Vilka rutiner måste finnas? Hur skapar man en handlingsplan för sådana risker som inte kan åtgärdas direkt? Hur ska arbetsgivaren följa upp sitt arbetsmiljöarbete?  

  E. Regnbågsnyckeln
  Erik Gyll och Frida Ohlsson Sandahl, utsedda till årets förnyare i Svenska kyrkan, presenterar en processmodell för hbtq-märkning, Regnbågsnyckeln, som kan göra kyrkliga sammanhang och arbetsplatser mer inkluderande. Processmodellen är kopplad till diskrimineringslagen och dess krav på aktiva åtgärder.  

  Pass 3 med valbara seminarier fredag 8 november kl. 09.30–10.15  

                     

  A. Balansakten - Om gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete
  Seminariet lyfter frågor om vad det moderna arbetslivet betyder, både för organisationer och för oss som enskilda individer. Hur förhåller vi oss till teknikens möjligheter, och vilka strategier använder vi oss av för att hantera ”gränslösa” arbetsvillkor? Hur försöker vi skapa balans i det så kallade livspusslet? Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv? Hur ser sambanden ut mellan stress, sömn, återhämtning och hälsa? 
  Christin Mellner, fil. dr. och forskare i arbets- och organisationspsykologi leder seminariet som baseras på resultat från forskningsprojektet Balansakt genomfört bland närmare 4 000 anställda inom olika yrken och branscher, inklusive Svenska kyrkan.    

  B. Elsäkerhet vid laddning
  Verksamheten på våra kyrkogårdar, i kyrkor och församlingsverksamheter blir allt mer batteriberoende. Elmaskiner, elbilar och mobilplattor och andra apparater drivs numera ofta av laddningsbara litium och andra batterier.
  Vad behöver vi tänka på i säkerhetshänseende, vilka riskanalyser behöver vi göra och vad blir konsekvenserna om laddnings- och batterihanteringen inte sköts rätt?
  Willis Abrahamsson från Electrical Design & Education at Wi El- & Utbildningskonsult AB leder oss i detta seminarium.  

  C. Vad är Genus och varför är det viktigt att göra sig medveten om detta ur ett arbetsmiljöperspektiv?  
  Ulrika Sedell, ledarskapskonsult, visar på hur gender påverkar arbetsmiljön i Svenska kyrkan. Men också hur kön skapas och hur vi kan arbeta för att synliggöra normer och strukturer i arbetet med att skapa en ökad jämställdhet. Föreläsningen varvar interaktiva diskussioner med exempel.  

  D. Kyrkorådets arbetsmiljöansvar
  Vad innebär kyrkorådets ansvar för arbetsmiljön och vad är viktigt att veta för att säkerställa en bra arbetsmiljö? Anna von Malmborg, utvecklingschef samt samordnare av arbetsmiljöfrågor vid Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, leder seminariet. 

  E. Systematiskt arbetsmiljöarbete
  Linda Ruergård, förhandlare och rådgivare på Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation, ger oss konkreta exempel hur systematiskt arbetsmiljöarbete är tänkt att fungera.
  Några frågor som berörs: Vilka redskap finns för att undersöka arbetsmiljön? Vilka rutiner måste finnas? Hur skapar man en handlingsplan för sådana risker som inte kan åtgärdas direkt? Hur ska arbetsgivaren följa upp sitt arbetsmiljöarbete?  

  Pass 4 med valbara seminarier fredag 8 november kl. 11.00–11.45

  A. IA Trossamfund – ett verktyg i arbetsmiljöarbetet
  IA Trossamfund är ett för Svenska kyrkan branschanpassat system för att rapportera avvikelser i arbetsmiljön. I systemet går det att rapportera och följa upp händelser om arbetsmiljö, såsom orsaker till tillbud eller olycksfall, samt att planera för åtgärder, följa upp och bedöma risker. Användarna ser samband mellan användning av IA trossamfund och minskning av olyckor, tillbud och risker på arbetsplatser.
  Med hjälp av systemet kan alla medarbetare aktivt medverka i och ta del av arbetsmiljöutvecklingen. Seminariet leds av Louise Godeau från AFA Försäkring, som tillsammans med Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation och Malmö, Växjö och Örebro pastorat har arbetat med att anpassa systemet till trossamfund. 

  B. Hat och hot över nätet
  Södermalmspolisen i Stockholm är aktivt närvarande i sociala medier. Vad kan de lära oss om bemötande, riskbedömning och riskhantering?
  Linus Nilsson arbetar som ordningspolis på Södermalm i Stockholm och driver där polisområdets facebook-sida. Linus har arbetat med sociala medier i drygt 8 år. Under den tiden har han vid fler tillfällen hanterat näthat, hot och perioder av högt tryck på myndighetens konton. På seminariet tar han upp hur vi kan förbereda oss och hantera dessa situationer när/om de uppstår.

  C. Balansakten - Om gränshantering, livsbalans och hälsa i gränslöst arbete
  Seminariet lyfter frågor om vad det moderna arbetslivet betyder, både för organisationer och för oss som enskilda individer. Hur förhåller vi oss till teknikens möjligheter, och vilka strategier använder vi oss av för att hantera ”gränslösa” arbetsvillkor? Hur försöker vi skapa balans i det så kallade livspusslet? Vilka behov har vi av gränser mellan arbete och privatliv? Hur ser sambanden ut mellan stress, sömn, återhämtning och hälsa?  Christin Mellner, fil. dr. och forskare i arbets- och organisationspsykologi leder seminariet som baseras på resultat från forskningsprojektet Balansakt genomfört bland närmare 4 000 anställda inom olika yrken och branscher, inklusive Svenska kyrkan. 

  D. Elsäkerhet vid laddning
  Verksamheten på våra kyrkogårdar, i kyrkor och församlingsverksamheter blir allt mer batteriberoende. Elmaskiner, elbilar och mobilplattor och andra apparater drivs numera ofta av laddningsbara litium och andra batterier. Vad behöver vi tänka på för säkerhetens skull, vilka riskanalyser behöver vi göra och vilka konsekvenser kan ske om laddnings- och batterihanteringen inte sköts rätt? Willis Abrahamsson från Electrical Design & Education at Wi El- & Utbildningskonsult AB leder oss i detta seminarium.     

  E. Att förebygga hot och våld - ett praktiskt exempel från kyrkogårdsmiljö 
  Hur kan vi rusta medarbetarna i att skydda sig för risken att utsättas för hot och våld? Hur ska de agera om en hotfull situation uppstår. Anna Jeppson och Rebecka Hansson båda kyrkogårdsmästare i Malmö pastorat leder seminariet. De delar med sig av sina erfarenheter av risken att utsättas för hot och våld och av hur de skulle agera om en situation uppstår. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Lotta Person, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2019-11-15
  X
  Dokumentid: 1453700- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406