Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Linköpings stifts intranät

  HR

  Foto: Daniel Lönnbäck

  Servicebyrån i Linköpings stift erbjuder tjänster kring HR-frågor. Som ett led i ökad samverkan har stiftsorganisationen tecknat avtal med externa aktörer.

  Om ni önskar stöd och hjälp kring personalfrågor av olika slag har vi upphandlat tjänster från Paragera respektive Cojn. Läs mer om dessa nedan.

  PARAGERA - Helhetspartner inom HR

  Paragera är en partner inom personalfrågor såsom stöd i personalärenden och projekt för att tillgodose både lagkrav och andra viktiga områden.

  Paragera kan hjälpa till med frågor inom medarbetarundersökningar, arbetsmiljö, rekryteringar, chefsstöd vid ex svåra samtal, arbetsrätt, medarbetarutveckling, kompetensförsörjning med mera. Ledarskapsutbildningar och grupputveckling är också områden som Paragera arbetar med.

   Eftersom vi tecknat ett övergripande avtal så erbjuds dessa tjänster till ett timpris av 950 kronor exklusive moms.

  Paragera har också öppna ledarutvecklingsprogram med chefer och ledare från små till stora företag; samt driver även företagsinterna program för ledare och medarbetare samt
  organisations- och teamutveckling

  Paragera erbjuder 10% rabatt för Svenska kyrkan på dessa program.

  Mer info: www.paragera.se

  Kontakt:

  Lina Boozon-Ekberg
  lina@paragera.se
  013-470 40 48

  Elina Åsberg
  Elina.asberg@paragera.se
  070-323 68 20

  Anders Mäki
  anders.maki@paragera.se
  013-470 40 49

  Genom vår partner Cojn kan vi erbjuda: 

  • ​nulägesanalys utifrån HR-perspektiv
  • rekryteringstjänster
  • operativt och strategiskt HR-arbete
  • dokumentstöd
  • Cojn Balansa - metod för anställda att få balans mellan arbets- och privatliv

  Priser:

  nulägesanalys 5000 kr i startavgift samt 500 kr per timme

  • Rekrytering kategori A, församlings- och kyrkoherde 85 000 kr
  • Rekrytering kategori B, chefer högre nivå (adm, ekonomi, kyrkogård) 65 000 kr
  • Rekrytering kategori C, mellanchefer 55 000 kr
  • Rekrytering kategori D, övriga medarbetare 45 000 kr

  Tre prisnivåer:

  • HR-konsult 775 kr/timme
  • Specialist 1150 kr/timme
  • Junior HR-konsult 550 kr/timme

  Dokumentstöd arvoderas enligt ovanstående timtaxa, dock ej specialist.

  • Cojn Balansa, pris beroende på antal deltagare, offereras separat
  • Resetid debiteras enligt 50% av timersättning och milersättning är 40 kr/mil.

  Priser räknas upp med 3% per år, fr o m 2018.

  Kontakt:

  Louise Giljam
  0723-24 23 26

  Redaktör och innehållsansvarig
  Daniel Wettervik, Linköpings stiftsorganisation
  Uppdaterad
  2021-11-24
  X
  Dokumentid: 1452605- Webid: 29037 - Unitid: 3