Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Behörighetsgivande kyrkoherdeutbildning, KH33

  Inbjudan till en behörighetsgivande utbildning för blivande kyrkoherdar, Kyrkligt ledarskap, omfattande 15 högskolepoäng. Välkommen att läsa mer och ansöka till kursen!

   

  Målgrupp
  Utbildningen vänder sig förutom till blivande kyrkoherdar också till arbetsledande komministrar.

  Du som söker…
  • kan tänka dig ha en ledande befattning i Svenska kyrkan
  • är nyfiken på och vill lära dig mer om ledarskap


  Behörighet

  För att vara behörig att antas till utbildningen, ska du ha varit anställd som präst i Svenska kyrkan i minst två år. 

  Målet för utbildningen är att lägga grunden till ett ändamålsenligt och professionellt chef- och ledarskap i Svenska kyrkan.

  Kurstillfällen 2021
  1-3 februari
  26-28 april
  13-15 september
  15-17 november

  ​​

  Innehåll
  -- 
  Organisationskunskap – om styrning och ledning av organisationer generellt och Svenska kyrkan specifikt
  -- Ledarskap i teori och praktik
  -- Arbetsrätt och arbetsmiljöfrågor
  -- Kommunikation, grupprocesser, konflikthantering och verksamhetsutveckling

   

  Ansökan 
  Din ansökan ska vara Härnösands stiftskansli tillhanda senast den 15 september, 2020 och ska bestå av följande handlingar:
  -- En ansökningsblankett (finns nederst på denna webbsida)
  -- Ett personligt brev där du beskriver dig själv, din syn på kyrkligt ledarskap och varför du vill gå utbildningen (max en A4-sida).
  -- Ett rekommendationsbrev från närmaste kyrkoherde/chef, vilket också är ett medgivande att du kan delta i kursen.

  Ansökan görs digitalt på blanketten som finns nederst på denna webbsida. Skicka ansökan antingen till mona.bentsen@svenskakyrkan.se eller Mona Bentsen, Härnösands stift, Box 94, 871 22 Härnösand. 

   

  Urval och antagning 
  Antagning till utbildningen görs lokalt av Härnösands stift. En jämn könsfördelning liksom en jämn fördelning mellan stora och små församlingar eftersträvas. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Yvonne Landström, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2020-03-03
  X
  Dokumentid: 1447645- Webid: 29147 - Unitid: 11