En medeltida kyrka med moderna klimatambitioner

Ungefär 1 200 kyrkor i landet värms i dag med direktverkande el. Ripsa kyrka är en av dem – och nu vill de installera bergvärme för att minska både uppvärmningskostnader och klimatpåverkan.

För att bevara och skydda kyrkornas inventarier behövs en lagom och jämn temperatur. Värmekostnader är en stor utgift för församlingarna i dag och enligt fastighetsregistret värms ungefär var tredje kyrka med direktverkande el. Så är exempelvis fallet i Rönö församling i Strängnäs stift – här värms fem av de sex medeltida kyrkorna på det här sättet. Ripsa kyrka är en av dem och nu vill de installera bergvärme.

– Det är både en klimatmässig och ekonomisk fråga. Med bergvärme skulle vi kunna halvera vår årliga uppvärmningskostnad samtidigt som vi skulle minska vår klimatpåverkan, säger kyrkoherde Ellinor Svensson.

Stora kostnader kopplat till värme

Förra året landade uppvärmningskostnaden för Ripsa kyrka på omkring 85 000 kronor. Detta trots att termometern under vinterhalvåret visar 11,5 grader i kyrkan. Att hålla den varmare blir dyrt för församlingen samtidigt som en lägre temperatur skulle kunna skada kyrkans inventarier.

– Vi har ett vattenburet system med element och eftersom vi har så tunna fönster med englas så smiter värmen iväg. Detta gör också att det i Ripsa kyrka inte finns rätt förutsättningar för att installera en luftvärmepump, vilket man har gjort i till exempel Ludgo kyrka här i församlingen.

Eftersom det är så pass kallt i kyrkan under vintern värmer man bara upp den inför julbönen. Andra gudstjänster hålls i församlingshemmet eftersom snabba svängningar i temperaturen inte är bra för kyrkans träinventarier. Men kanske kommer det att se annorlunda ut nästa vinter då man nu, precis som många andra kyrkor i landet, önskar införa bergvärme. En lösning som vaktmästaren velat se under en längre tid.

– En installation skulle kosta omkring 250 000 kronor. Det är en stor kostnad, men något vi budgeterat för och som blir en investering på sikt, säger Ellinor Svensson.

Tillstånd krävs – klimatanalys pågår 

För att borra och installera bergvärme behöver de få tillstånd från Länsstyrelsen och just nu görs en klimatanalys där loggar ligger utplacerade för att läsa av hur rummet förändras. Dessa kommer troligen att ligga här under maj månad också och i augusti beräknar man få resultatet.

– Om vi får ok för att påbörja installationen då så kan vi ha bergvärme redan nästa vinter. Men om beslutet skjuts upp till i höst så blir det nog klart först nästa år, berättar Ellinor Svensson. ​

Läs också:

Gammelstads kyrkstad och Nederluleå kyrka.

Gammelstads kyrkstad och Nederluleå kyrka.

Skapad:2017-02-27 09:18:00

Luleå stift har i ett samarbete med TESAB tagit fram en specialanpassad värmepump för kyrkobyggnader. Genom att hålla en lägre temperatur när kyrkorna inte används kan miljoner sparas in. Byggnadsingenjör och projektledare Håkan Kohkoinen berättar mer om Kyrkpumpen.

Läs mer om Kyrkpumpen sparar miljoner åt Luleå stift

 

Redaktör och innehållsansvarig
Anita Täcktor, Fastigheter och kulturarv
Uppdaterad
2019-05-08