Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  BKSK 19 - befattningsklassificering Svenska kyrkan 2019

  Ny webbplats: Information för arbetsgivare finns nu på www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare

  Skapad:2022-06-20 11:40:00

  Svenska kyrkans arbetsgivarorganisation har flyttat all information för arbetsgivare till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare. Om du behöver hjälp att hitta rätt på den externa webbplatsen, kontakta oss gärna så hjälper vi dig.   

  Detta intranät kommer att stänga i höst och informationen här uppdateras inte längre. 

  Varmt välkommen till www.svenskakyrkan.se/arbetsgivare!​

   

  Nedan finns det tidigare innehållet som inte längre uppdateras:

   

  BKSK 19 - befattningsklassificering Svenska kyrkan 2019 

  BKSK 19 (befattningsklassificering Svenska kyrkan 2019) är en partsgemensam befattningsklassificering. BKSK 19 ersatte 2019 den tidigare BSF och är uppdaterad så att de befattningar som ingår motsvarar de vanligaste tjänsterna inom Svenska kyrkan idag.

  Handbok för BKSK 19 (pdf)
  Information om BKSK 19 och handbok för BKSK 19 finns även i webbhandboken Vera.

  Nyheter i BKSK 19

  Den stora förändringen är att BKSK 19 innehåller helt nya befattningskoder som både har uppdaterats och kompletterats med en ansvarskod som anger befattningens ledningsansvar och chefsnivå.   

  År 2019 återinfördes uppgiften huruvida en medarbetare varit frånvarande hela oktober månad eller inte. Löneuppgiften kompletterades också med en fråga om hur lönen redovisats.

  Så fungerar BKSK 19

  De nya befattningskoderna är sexsiffriga och har utformats för att undvika sammanblandning med äldre koder och koder i andra branschöverenskommelser.   

  Den största skillnaden mellan BSF och BKSK 19, förutom de uppdaterade befattningarna, är att för alla anställda med chefs- eller ledningsuppdrag ska en särskild ansvarskod anges, som visar ledningsansvar och chefsnivå.   

  ​Handbok för klassificering enligt BKSK 19

  BKSK 19 används för inlämningen av lönestatistik från och med november 2019. Parterna har gemensamt tagit fram en handbok till stöd för arbetet med att klassificera de anställda enligt BKSK 19: Handbok för BKSK 19 – Befattningsklassificering Svenska kyrkan. Beskrivningen av befattningsklassificeringen i handboken uppdaterades i oktober 2020 men etiketterna är oförändrade.

  Observera att BKSK 19 endast ska användas som grund för den gemensamma lönestatistiken. Bytet av befattningskod är enbart en administrativ förändring och påverkar varken anställningsavtal eller arbetsbeskrivningar.

  Undvik koder som slutar på 98/99

  Parterna vill uppmana alla arbetsgivare att så långt som möjligt undvika de koder som slutar på 98 eller 99 (”annan arbetstagare med …”). Lönestatistik för 98/99-etiketterna blir inte meningsfull eftersom arbetsuppgifterna inom gruppen troligen inte är jämförbara.  

  Utgå istället från arbetstagarens huvudsakliga arbetsuppgift. Om den anställda har arbetsuppgifter som passar in på flera etiketter ska det så kallade mest-kriteriet tillämpas, det vill säga de arbetsuppgifter som utgör största delen av anställningen ska styra vilken etikett som ska användas. 

  Frågor om BKSK 19

  Om du som arbetsgivare har frågor om BKSK 19 vänder du dig som vanligt till din regionala förhandlare/rådgivare eller till jouren för arbetsrätt/avtal.

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2022-06-22
  X
  Dokumentid: 1442434- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406