Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  Lokalförsörjningsplanering

  Lokalförsörjningsplanen är ett verktyg som församlingar kan använda i sin verksamhetsutveckling och för att skapa en hållbar resursanvändning. Här kan du läsa om hur det går till att ta fram en lokalförsörjningsplan och vilket stöd Västerås stift kan ge i arbetet. 

   

  Är ni färdiga med eran Lokalförsörjningsplan?

  Glöm inte att skicka in den till stiftet för kännedom!

  Mejla till  lfp.vasteras@svenskakyrkan.se

  Syftet med lokalförsörjningsplanering är att ge kyrkans verksamheter så goda förutsättningar som möjligt att utföra sitt uppdrag i lokaler som är ändamålsenliga inom givna ekonomiska ramar.Lokalförsörjningsplanen (LFP) ger förutsättningar för att församlingen/pastoratet ska kunna planera sin verksamhet i lokaler som är ändamålsenliga och hållbara inom givna ekonomiska ramar. 

  Planen utgår från församlingens vision och församlingsinstruktion. Arbetet med den är en strategisk process som omfattar all verksamhet och lokaler. Den beskriver också lokalernas nyttjande, ändamålsenlighet och kostnadsutveckling.

  Lokalförsörjningsplanen visar vilka kyrkor och andra fastigheter som behövs för församlingens verksamhet. Den visar också behov av förbättringar och effektiviseringar. I slutänden ger lokalförsörjningsplanen helt enkelt förutsättningar till en hållbar resursanvändning.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Ann Löfqvist, Västerås stift
  Uppdaterad
  2021-11-12
  X
  Dokumentid: 1437958- Webid: 29143 - Unitid: 6