Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Handlingsplan vid orosanmälningar

  Foto: Emma Berkman

  Som anställda och ideella i Svenska kyrkan har vi en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om vi får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa.

  I Luleå stifts samtalsdokumentet om etiska riktlinjer står det:

  Barn och unga har en särställning i vår kyrka och Jesu ord i Matt 18:6,10 ger kyrkan vägledning för ett ansvarsfullt värdskap. Det är ett stort förtroende föräldrar och anhöriga ger kyrkan och detta förtroende måste förvaltas väl. Jesu ord har alltid manat kyrkan att se till de svagas trygghet. Därför måste vi som kyrka ta ansvar för det som sker i vår egen verksamhet och lära oss att se och agera när barn och unga far illa.

  När en situation uppstår behöver vi veta hur vi ska agera. Därför är det viktigt att alla församlingar och pastorat upprättar lokala etiska handlingsplaner, som reglerar dessa situationer.

  Till hjälp för upprättande av etisk handlingsplan finns olika exempel och länkar här på denna sida.

  Ur kyrkoordningen, 54 kap. 13 a §

  Den som i kyrkans verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd är skyldig att genast anmäla detta till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten gäller inte i fråga om uppgifter som biskop eller präst har fått veta under bikt eller enskild själavård enligt 54 kap. 1 § första stycket. (SvKB 2011:4)

  Ur socialtjänstlagen, 14 kap. 1 c §

  Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden.

  Tystnadsplikt och anmälningsskyldighet i Svenska kyrkan

  Exempel på handlingsplaner från olika församlingar

   


  Exempel från Härnösands stift och Stockholms stift

                       

  Redaktör
  Emma Berkman, Stiftskansliet i Luleå stift
  Innehållsansvarig
  Maria Berglund, Luleå stift
  Uppdaterad
  2020-12-08
  X
  Dokumentid: 1437692- Webid: 21094 - Unitid: 12