Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Flerspråkig kyrka

  Ny sydsamisk bibelöversättning välkomnades

  Foto: Svenska kyrkan

  [2019-03-14 15:42]

  Söndag 10 februari firades samisk-svensk gudstjänst i Örnsköldsviks kyrka. Under gudstjänsten uppmärksammades särskilt en ny sydsamisk bibelöversättning.

   – Språket är en mycket viktig bärare av en människas upplevelse av tillvarons och det egna livets mening och värde, säger Eva Nordung Byström, biskop i Härnösands stift, som medverkade i gudstjänsten.

  De sydsamiska bibeltexter som nu översatts är den sista etappen av ett mångårigt arbete som Svenska kyrkan gjort gemensamt med den norska kyrkan och bibelsällskapen i de båda länderna.Det sydsamiska språket är enligt FN-organet UNESCO klassat som ett allvarligt hotat språk.

  – Därför är det extra glädjande att vi fått den här översättningen. Jag hoppas att den ska komma till användning i alla våra församlingar med sydsamisk befolkning, säger biskop Eva Nordung Byström.Efter gudstjänsten följde ett seminarium i församlingshemmet där två av översättarna, Karin Rensberg Ripa och Irene Dorra, berättade om arbetet.

  Samtalet leddes av Mikael Winninge från Svenska Bibelsällskapet.Det är tionde året som Örnsköldsviks församling firar samisk gudstjänst tillsammans med sameföreningen Orrestaare saemien sibrie. Gudstjänsten genomfördes som vanligt i samband med föreningens årliga marknadsvecka. I år sammanföll den även med att Örnsköldsviks kommun precis utnämnts till samiskt förvaltningsområde.

  /Kajsa Åslin 

  Text från Härnösands stifts webb

  Redaktör och innehållsansvarig
  Sigurdur Hafthorsson, Avdelningen för kyrkoliv
  Skapad
  2020-08-03
  X
  Dokumentid: 1436291- Webid: 25280 - Unitid: 2147483488