Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Länsstyrelsens medel för aktiviteter gällande tidiga insatser för asylsökande

  [2019-03-04 12:29]

  Det är nu möjligt att ansöka om medel för aktiviteter gällande tidiga insatser för asylsökande hos Länsstyrelserna i Södermanland och Örebro.

  Har ni en verksamhet eller vill ni starta en verksamhet som har till syfte att främja asylsökandes kunskaper i svenska, dess kunskaper om det svenska samhället/den svenska arbetsmarknaden eller som har till syfte att främja asylsökandes hälsa, och ni behöver finansiering för verksamheten, så är det läge att ansöka nu. 

  Med tidiga insatser för asylsökande så avses insatser och aktiviteter riktade till män och kvinnor som är asylsökande eller som har uppehållstillstånd men bor kvar i Migrationsverkets anläggningsboenden i väntan på anvisning om kommunplacering. Syftet med dessa medel är att påskynda asylsökandes etableringsprocess och göra väntetiden, som uppstår då asylansökan prövas, mer meningsfull, men verksamheten behöver inte enbart rikta sig till målgruppen asylsökande. 

  Läs mer om medlen på respektive Länsstyrelse:

  Länsstyrelsen Södermanland

  Länsstyrelsen Örebro

   

  Länsstyrelsen Stockholm öppnar sin utlysning den 2:a april och stänger den 20:e september. Läs mer om utlysningen här:

  https://www.lansstyrelsen.se/stockholm/stat-och-kommun/social-hallbarhet/integration/tidiga-insatser-for-asylsokande.html#0

  Vill ni ha stöd i hur ni ansöker om medel och hur man planerar ett lyckat projekt, kontakta integrationscoach Sofia Nordenving: 

  Sofia.nordenving@svenskakyrkan.se

  X
  Dokumentid: 1434376- Webid: 28948 - Unitid: 5