Foto: Magnus Aronson/Ikon

Introduktionen till Nytt IT-stöd för KAE klar

Från maj 2019 införs ett nytt IT-stöd för kyrkoantikvarisk ersättning, KAE. Församlingar och pastorat kommer att söka KAE i Public360, och i samma system ska stift och nationell nivå arbeta med handläggning av ansökningarna. Nu kan du ladda ner en första version av utbildning i systemet.

Den första versionen av utbildning är nu tillgänglig i form av en presentation som utgår från den lokala enhetens perspektiv. Presentationen handlar om hur den nya berednings- och beslutsprocessen är utformad och i vilka steg IT-stödet är tillgängligt.  

Senast under maj 2019 kommer en uppdaterad version med mer utförlig information kring hur olika moment hanteras i IT-stödet. I maj kommer även en digital utbildning om hur lokala enheter söker KAE.  

Här kan du ladda ner presentationen (PPT)

Redaktör och innehållsansvarig
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2019-02-27