Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Växjö stift

  Söndagens mässa - en gudstjänst att längta till!

  Foto: Magnus Aronson/IKON

  -Längtar ni efter förnyelse av söndagens högmässa/mässa?
  -Vill ni satsa på gudstjänsten?
  -Är ni beredda att avsätta tid och resurser för ett gemensamt förändringsarbete som kan påverka mer än bara gudstjänstlivet? 

  Då är ni välkomna att vara med i det nya gudstjänstutvecklingsprogrammet i Växjö stift, som startar våren 2019. Det övergripande målet återfinns i en av våra gemensamma framtidsbilder: I Växjö stift firar vi gudstjänster som berör, engagerar och utmanar.  

  Deltagare
  Tillsammans med andra församlingar kommer ni få möjlighet att inspireras och utveckla er söndagliga mässa utifrån ett delaktighetsperspektiv. Det främsta arbetet kommer att ske lokalt i varje församling som leds av en utvecklingsgrupp. Denna grupp utses i varje deltagande gudstjänstfirande enhet.  

  Programmet omfattar arbetsträffar med följande kategorier:
  a) De lokala utvecklingsgrupperna
  b) Den gudstjänstansvariga prästen
  c) Den gudstjänstfirande gemenskapen i aktuell kyrka
  d) De fyra kyrkliga yrkesprofilerna 

  Tidsomfattning
  Förberedelsearbetet med uppstart och lokal förankring samt en första träff med utvecklingsgrupperna sker under våren 2019. Programmet avslutas i januari 2021.Programmet innehåller 4 gemensamma träffar med utvecklingsgrupperna, 5 ledarskapsträffar med den gudstjänstansvariga prästen i varje deltagande kyrka, 3 stormöten i den lokala kyrkan, 2 profilträffar med varje enskild yrkesprofil (diakon, musiker, pedagog, präst).  

  Innehåll
  I gudstjänstutvecklingsprogrammet arbetar vi med frågor som t.ex. gudstjänstens grundvärden, församlingssyn, ledarskap, igenkännande och delaktighet, mångfald och olikhet samt sändning och uppdrag.   

  Kostnad
  I samband med de gemensamma träffarna tas en kostnad ut för måltiderna.  

  Intresserad?
  Anmäl intresse till stiftsadjunkt Gustav Lundborg, gustav.lundborg@svenskakyrkan.se (Den första omgången kommer sex församlingar att delta, rekryteringen är avslutad)  

  Varmt välkomna!

  Redaktör och innehållsansvarig
  35d1edae-0add-4815-84f8-c58b56024b1f,
  Uppdaterad
  2019-01-15
  X
  Dokumentid: 1426079- Webid: 29144 - Unitid: 7