Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Dags för bokslut 2018!

  [2019-01-11 12:58]

  Viktiga datum och nya manualer!

  Viktiga datum att förhålla sig till:

  Den 16 januari är den sista dagen att sakgranska i DCE, se alltså till att din egen kö är tom så vi får med allt på 2018.

  Den 23 januari kommer vi att lägga ut ekonomiska rapporter för helåret 2018 i respektive mapp.

  ex. G:\3. Verksamhet\106 Verksamhetsutveckling\Resultat 2018\Årsbokslut 2018

  Senast den 30 januari lämnar Aktivitetsledare kommentarer på G: i respektive processmapp (se exemplet i ovanstående länk). 

  Kommentarerna kan skrivas på ett Word dokument utifrån nedanstående frågeställningar.

  Frågeställningar vid helårsbokslut

  Vid behov, börja med att titta i VP - hur var aktiviteten planerad?

  Vad blev det faktiska utfallet för perioden utifrån verksamhet/tid/pengar? Se ekonomiska rapporter samt tidrapporter på G: Om något inte stämmer i den ekonomiska rapporten eller om intäkter/kostnader saknas? Kontakta Erika så korrigerar vi det.  (Processledare ansvarar för att tidrapporter ligger i respektive processmapp).

  Kommentera avvikelser i aktiviteten utifrån:

  • verksamhet
  • tid
  • pengar

  Viktiga reflektioner att beakta och kommentera:

  • Vilka erfarenheter och slutsatser kan du dra utifrån aktivitetens genomförande? Vad får det för konsekvenser för nästkommande år?
  • Hur kan aktiviteten förändras (utvecklas/avvecklas)?
  • ​Relaterar aktiviteten till verksamhetsmålen – har målen uppnåtts?

   

   Processledarna sammanställer kommentarer för respektive process och lämnar rapport  senast den 13 februari i respektive processmapp.

    

  För mer information ligger det nu manualer för både Uppföljnings- och bokslutsarbete samt för VP och budgetarbete på Strängnäs stifts intranät-Styrdokument

   

  Fråga om något är oklart!

   

  /Erika

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Erika Alatalo, Strängnäs stift
  Skapad
  2019-01-11
  X
  Dokumentid: 1425492- Webid: 28948 - Unitid: 5