Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Luleå stift

  Hur framträder Svenska kyrkan?

  [2018-12-07 11:11]

  Att hålla samman kyrkans identitet, teologi och struktur var temat för dagen när förtroendevalda och anställda från församlingar och pastorat samt stiftsanställda samlades till en konferens på Stiftsgården.

  Hur kan vi tänka kring förhållandet mellan kyrkans inre liv och hennes yttre former? Hur kan vi tillsammans fördjupa vår förståelse för hur Svenska kyrkans teologi och struktur hör samman?

  Deltagarna fick lyssna till biskop Åsa Nyström som pratade under rubriken ”Gud verkar i er(a) strukturer – eller inte?” Hon utgick ifrån församlingarnas grundläggande uppgift; att fira gudstjänst, bedriva undervisning samt utöva diakoni och mission. Syftet är att människor ska komma till tro på Kristus och leva i tro, en kristen gemenskap skapas och fördjupas, Guds rike utbredas och skapelsen återupprättas. Allt annat som församlingen utför är stöd för och en konsekvens av denna grundläggande uppgift. Det är det här som vi ska organisera för, menar biskop Åsa.

  Hon talade också om skillnaden mellan begreppen ”pastorat med ingående församlingar” och ”församlingar som valt att samverka i pastorat”. Vi hamnar ofta fel när vi fokuserar oss på hierarkier och makt.

  Så som vi förstår världen, så organiserar vi oss

  Biskop Åsa gav en historisk tillbakablick på hur organisationer i samhället förändras utifrån samhällsförändringar. I takt med att världen har blivit allt mer komplex har också behovet av organisationsförändringar ökat. Biskop Åsa reflekterade över vilka strukturer som uttrycker tydligast den teologi vi vill stå i.

  Svenska kyrkans dilemma

  Stiftsprosten Niclas Blåder från Stockholms stift föreläste på temat ”Svenska kyrkans dilemma – att både värna den radikala öppenheten och att främja goda strukturer”.

  • Uppdraget är att bygga Guds rike! Men det utförs på olika sätt.
  • Kyrkan lever i en spänning mellan det vanliga livet och det som är annorlunda.
  • De olika perspektiven; öppenhet och struktur, gör att vi ser olika saker som viktiga. Men det är omöjligt att säga vad som är ”rätt”. Båda hör till kyrkan.
  • Den teologiska handen: radikalt annorlunda, något öppet, inbjudande och tillåtande. Den organisatoriska handen: strukturen och planer.  

  Det finns ett grundläggande dilemma mellan Öppenhet – Struktur där olika grupper är ”predisponerade” att luta mot det ena eller andra begreppet. ”Anställda” lutar ofta mer mot öppenhet och ”förtroendevalda” mot struktur. Vi lägger tonvikten på olika ställen men i en kyrka måste allt finnas med – dock behöver inte allt tillmätas samma vikt.

  Hur kan man hantera detta dilemma? Ansvarigt handlande och reflekterande praktiker är två tips från Niclas Blåder. Och tillit till varandra! Det skapas genom trygghet och relationer. Trygghet får vi av ordningar och kunskaper, relationerna får man jobba med.  

  Redaktör
  849676d9-5f36-4faa-8c8a-29f0a9567fd9,
  Innehållsansvarig
  Katarina Wuopio, Stiftskansliet i Luleå stift
  Skapad
  2019-01-07
  X
  Dokumentid: 1421544- Webid: 21094 - Unitid: 12