Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Kommunikation

  Att vara där människor är - block 3

  Syftet är dels att sätta fokus på att vara när och där människor söker, dels praktiska utbildningar enligt lärkontraktet. Resultatet blir en stärkt praktisk förmåga att bidra till och genomföra kommunikationsinsatser.

  När och där människor söker

  Syftet med block 3 är att församlingen ska få en gemensam bild av hur kyrkan är tillgänglig och kan möta människor på nätet och torget. Församlingen kommer att lära sig mer om den gemensamma berättelsen, ambassadörsskap och sin digitala förmåga. I block 3 ingår även praktiska utbildningar i kyrkans gemensamma kommunikationsverktyg som webb, bilddatabas. Mallverktyget, film osv. För att kunna välja vilken/vilka utbildningar som personalen/förtroendevalda/ideellt engagerade ska erbjudas måste församlingens ledning bestämma hur de ska organisera sitt kommunikationsarbete.

   

  Kommunikation som mission - symboler Kommunikation som mission - symboler

  I block 3 ingår också att göra ett miniredaktionsmöte 

  Skapad:2019-11-14 23:26:00

  Syftet är att planera ett möte - före, under och efter själva mötet. Det utgår från vilka behov människorna som kommer och hur församlingen kan möta dem - i ord och handling.

  Läs mer om Workshop - kommunikativa möten

   

   

  Kommunikation som mission - symboler

  Coacha grupperna som gjort workshopen om kommunikativa möten.
  Når vi gruppen församlingen möter i de egna kanalerna eller behövs det någon extra insats? Behöver något komma in i församlingens ordinarie planering? 

  Miniredaktionsmötet

  Använd gärna några av inläggen som togs fram i workshopen. Följ upp hur de gick och redovisa på en arbetsplatsträff. Vad lärde ni er? Kan man utveckla något och prova igen?j

   

  Kommunikation som mission - symboler

   

  • Digital synlighet med gemensam webb - beställ  webbplats åt församlingen​ på svenskakyrkan.se. Det är gratis att ansluta sig.
  • Rankas högt av Google: Använd gemensamt material på församlingens webbplats – så ökar den digitala synligheten. Om du istället kopierar och klistrar in​ innehållet från svenskakyrkan.se på dina egna sidor skapas något som kallas för intern konkurrens. Det innebär att dina sidor kommer att konkurrera med de gemensamma vilket leder till att båda rankas lägre i Google. 
  • Ta del av Anders Lennartssons tankrar kring möten i Örebro. Hur funkar det hos er? Säger ni ja och hur ser medarbetarna på de möten som sker?

  Redaktör och innehållsansvarig
  Magdalena Widmark, Kommunikationsavdelningen
  Ansvarig för intranätet Kommunikation
  Redaktionen Kyrkokansliet, Kommunikation
  Uppdaterad
  2021-06-24
  X
  Dokumentid: 1420569- Webid: 21464 - Unitid: 2147483526