Varor och tjänster (konsumtion)

Svenska kyrkan köper in varor och tjänster för betydande belopp varje år. Det innebär att vi har stora möjligheter att påverka näringslivet i en hållbar riktning samtidigt som vi minskar vår miljöpåverkan och tar socialt ansvar.

När ni ser över er varor och tjänsters miljöpåverkan kan ni ta stöd i nedanstående punkter, gärna tillsammans med checklistorna i diplomeringshandboken.   

A. Generella inköpskrav

Genom ramavtalen som nationell nivå arbetar fram - och som alla enheter inom Svenska kyrkan kan använda – säkerställs att leverantörer som anlitas lever upp till hållbarhetskrav som kyrkostyrelsen beslutat om. I branscher som ligger efter är vi med och påverkar genom att föra dialog för att se till att leverantörerna växlar upp sitt arbete.​ 

B. Möbler och textil

Vårda, reparera och återbruka är ledord för miljövänligare möbler och textil. 
För kyrkornas unika inredning gäller särskild varsam hantering, stöd finns både hos stiftet och i Riksantikvarieämbetets Vårda väl-blad
Om ni står inför en renovering/flytt av församlingshem och kontor så har hjulet redan uppfunnits - det finns massor av hjälp och idéer från andra aktörer. Sök på "tips om återbruk och inventering" eller "cirkulära produktflöden​", så får ni hjälp på  vägen.

C. Kontorsmaskiner

Följ upp hur arbetsplatsen använder kontorsmaskiner: energisparande funktioner, inställningar - och hur mycket de egentligen används. Vad behövs och vad kan delas?

D. Kontorsmaterial

När du köper in från de nationella ramavtalen finns ofta filter för att söka miljövänliga alternativ.

E. Livsmedel 

Oavsett om det bara är några få kollegor som dricker kaffe tillsammans, eller om pastoratet driver en förskola, så har maten en stor miljöpåverkan. Stöd för mer initierat arbete livsmedelspåverkan har du på Livsmedelsverkets miljösidor (lär dig svinniska!), "Klimat 2030 – Västra Götaland ställer om" och Världsnaturfondens "Så kan du äta mer planetvänligt".

Foto: Gustav Johansson

Skapad:2021-07-21 11:18:00

Välkommen till vegansk cook-along uppdelad i tre filmer för förrätt, varmrätt och efterrätt. Filmerna av och med Gustav Johansson spelades in i mars 2021 för Svenska kyrkan som en del i ett projekt under Färdplan för klimatet. Materialet vänder sig till dig som arbetar med mat i pastorat och församling.

Läs mer om vegansk cook-along
Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-07-22