Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Diakoni

  Idéburet Offentligt Partnerskap - IOP

  Att ingå ett IOP-avtal är ett sätt att i formaliserad form enas om samverkan kring en verksamhet. Tanken med detta material är att ge en vägledning för att se om IOP kan vara ett lämpligt alternativ, och att ge stöd för ett genomarbetat avtal.

  Ett möjligt alternativ för församlingen? 

  Grunden för Svenska kyrkans engagemang i samhället är att varje församling har fått i uppdrag att omsätta kristen tro i handling genom omsorg om medmänniskan och skapelsen. Hur en församling väljer att engagera sig i välfärdssamhället påverkas av hur man tolkar detta uppdrag. Det har därför med kyrkosyn och diakonins identitet att göra. I Vägledning för diakoni finns verktyg att arbeta med detta. Församlingens teologiska självförståelse ställs sedan i relation till vilka behov som finns i omvärlden, och hur dessa i sin tur kan kopplas till vilka möjligheter som ges.

  Svenska kyrkan värnar vikten av ett väl rustat civilsamhälle och en levande demokrati. Samverkan såväl mellan idéburna aktörer som mellan idéburna och det offentliga kan bidra till att vitalisera vår gemensamma välfärd. Under rätt förutsättningar kan IOP vara ett sätt att stärka relationen mellan det offentliga och det idéburna samhället.

  Om
  IOP
  Samverkan och samförstånd Passar IOP i
  församlingen
  Redaktör
  Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  Uppdaterad
  2018-10-16
  X
  Dokumentid: 1409876- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410