Foto: Iris Mäkitalo / Fairtrade Sverige

Klimatkompensation enligt Fairtrades kriterier

För att minska risken för accelererande klimatförändringar måste alla samhällsaktörer agera med kraft för att minska utsläppen av växthusgaser. Men vad kan man göra under arbetets gång för att ta ansvar för de utsläpp som man ännu inte har lyckats undvika?

I december 2015 kom världens regeringar överens om ett globalt avtal för klimatet. Avtalet slår fast att den globala uppvärmningen måste begränsas till max 2 grader men att världen ska sikta på 1,5 grad. För att uppnå målet måste energisystem ställas om, bilflottor bli fossilfria och konsumtionen hållbar.Under kommande år kommer olika länder, städer, lokalsamhällen, företag och organisationer agera i en sådan riktning.

Under arbetets gång, för att ta ansvar för de utsläpp som man ännu inte lyckats bli av med, har olika modeller för klimatkompensation tagits fram. Inom Svenska kyrkan talar vi hellre om ett klimatstöd än kompensation. Det handlar inte om att ”köpa sig fri från ansvar” utan om att ta ansvar, genom att ha koll på utsläppen, arbeta målmedvetet för att minska dem och sedan stödja insatser för att se till att utsläppen inte ökar. 

Ramavtal för klimatkompensation enligt Fairtrades kriterier  

Svenska kyrkans nationella nivå har slutit ett ramavtal som gör det möjligt för församlingar, pastorat och stiftskanslier att kanalisera sitt klimatstöd till samhällen som har små resurser för att ställa om till förnybart och skydda sig mot de klimatförändringar som redan påverka deras liv. Längre ned finns en länk till ramavtalet och mer information om det.​

Fokus på att sänka utsläppen

Inför klimatmötet i Paris 2015 lanserade Fairtrade International en ny standard för klimatkompensation, Fairtrade Climate Standard. Standarden har ett tydligt fattigdomsperspektiv och bygger på kriterier från Fairtrade.

FairCimateFund (FCF), ett socialt företag i Nederländerna, är den första aktören som har utvecklat projekt enligt standarden. De erbjuder byarna ett riskfritt lån för att projekt som minskar koldioxidutsläppen ska kunna komma igång. Lånet betalas av med så kallade koldioxidkrediter(Fairtrade Carbon Credits) som FCF säljer vidare. När lånet är avbetalat ger försäljningen direkta inkomster till byarna. En premie ingår även i priset, som kooperativen använder för att skydda sig mot klimatförändringarna.

Endast verksamheter som arbetar med att minska sina utsläpp på ett tydligt sätt tillåts köpa klimatkompensation enligt Fairtrade Climate Standard.Utsläppen måste även vara beräknade på ett gediget sätt.

Se två kortfilmer om de två projekt som idag kan stödjas via ramavtalet

Redaktör och innehållsansvarig
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2018-11-14