Foto: Magdalena Martin

Gudstjänst

Gudstjänsten är kyrkans kraftkälla. Här finns rum för förundran, tacksamhet, oro, förtvivlan, skuld och hopp. I gudstjänsten samlas vi för att be och lovsjunga, ta emot Guds ord om befrielse och dela måltiden vid Guds bord. Gudstjänsten möter vår längtan efter och behov av förlåtelse och välsignelse, så att vi åter kan sändas i tjänst för hela Guds skapelse.

Skapelsetid 1 september - 4 oktober

 

Hur utformas gudstjänsten som ett tydligt tecken på och vittnesbörd om kyrkans tro och närvaro i den värld Gud älskar och vill befria? Möjligheterna är många. Den nya kyrkohandboken rymmer olika alternativ där människans samhörighet med och uppgift i skapelsen lyfts fram. Varje söndags förbön kan innehålla bön för hållbar utveckling. Det som sjungs i gudstjänsten är en viktig del av förkunnelsen.

Gudstjänster med olika tema kan lyfta särskilda aspekter som rör kärleken till och omsorgen om miljön och medmänniskan. Det kan också handla om praktiska val - altarets dukar, blommor, bröd och vin kan väljas medvetet för att bidra till en hållbar produktion och konsumtion. Människor med olika bakgrund, förutsättningar och gåvor kan ges plats och uppgifter i gudstjänsten.

Webbverktyget för kyrkohandboken hjälper dig att sätta samman en gudstjänst på önskat tema. Längre ner på den här sidan finner du fler tips.

En bön för klimatet av Stefan Edman

Bön för klimatet

Foto: Stefan Edman

 • 1392221

  Skapelsetid

  Skapelsetid är ett gemensamt initiativ där kyrkor och samfund över hela världen visar hur viktigt det är att i gudstjänsten lyfta frågor som rör vårt förhållande till skapelsen. Skapelsetid inleds 1 september och pågår till 4 oktober, men kampanjen och materialet kan också användas under hela kyrkoåret.

 • 1392221

  Musik till gudstjänster på olika tema

 • 1392221

  Det hållbara altaret

 • 1392221

  Egna blommor smyckar kyrkan

Redaktör
Rickard Källgren, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Ann Edlund, Avdelningen för kyrkoliv
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2021-06-09