Foto: Gustaf Hellsing

Resor och transporter

Utsläppen för Sveriges inrikes transporter (utom flyg) ska minska med minst 70 procent senast år 2030 (jämfört med 2010). För att nå målet måste vi dels ställa om bilflottan och välja rätt bränsle, dels effektivisera transporter och minska resor som leder till utsläpp av växthusgaser. I Sverige flyger vi allt mer – antalet utrikesresor per invånare har mer än fördubblats sedan 1990.

Hur kan din arbetsplats bidra till de viktiga målen? Att ta fram en resepolicy är en bra start för att minska miljöpåverkan. Hur tänker arbetsplatsen kring olika alternativ? Kan verksamheten bedrivas eller förläggas på ett sätt så att det minskar transporterna? Tele- och videomöten är ibland utmärkta alternativ. Längre ner hittar du Svenska kyrkans ramavtal för digitala möten och klimatkompensation.

 • 1392221

  Tips och råd om laddstationer för elfordon

  Funderar din församling eller kyrka på att bli en laddplats mitt i byn? Här finner du vägledningar, checklistor med mera.

 • 1392221

  Digitala möten

 • 1392221

  Klimatkompensation enligt Fairtrades kriterier

 • 1392221

  Resepolicy

  Hur kan din arbetsplats bidra till de viktiga klimatmålen? Att ta fram en resepolicy är en bra start för att minska miljöpåverkan.

Redaktör
Ragna Tamsen, Kommunikationsavdelningen
Innehållsansvarig
Funktionsmejl Hållbarhet , Hållbarhetsportalen
Ansvarig för intranätet Hållbarhetsportalen
Therése Weisz, Kommunikationsavdelningen
Uppdaterad
2020-10-15