Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Arbetsgivarorganisationen

  Två röster från Kyrkoherde idag 2018

  Andreas Sundström, kyrkoherde i Sköns församling

  Vad önskar du utveckla vad gäller just ditt ledarskap, i förhållande till den församling/det pastorat där du tjänstgör?

  Vår församling behöver bereda sig inför framtidens utmaningar och möjligheter med färre medlemmar, men också ett växande antal deltagare och medverkande i gudstjänster och grupper. För att möta detta behöver vi utveckla en långsiktig strategi, anpassa vår organisation och våra verksamheter med ett ständigt fokus på vårt kristna uppdrag att vara salt och ljus.  Som en del i detta vill jag utveckla mitt strategiska ledarskap och kommunikationen med församlingens ideella, förtroendevalda och anställda medarbetare.

  I utbildningen ingår att fundera över kyrkoherdens roll i relation till kyrkorådet. Vilka frågor har ni hittills samtalat om, ordförande och du, mellan modul ett och två?

  Vilka funderingar och klargöranden har dessa samtal lett till för din del? En viktig del som utbildningen bidrar med är att vi i hög grad samtalar om våra olika, men kompletterande roller. Dels har det handlat om frågor kring skillnaden mellan ledning och styrning, och dels om hur vi strukturerar planering, budgetering, genomförande och utvärdering så att kyrkorådet verkligen styr verksamheten, och kyrkoherden ges utrymme att leda. Vi har också samtalat om vikten av ömsesidigt förtroende och öppenhet så att vi blir varandras stöd och komplement, samt klarar av att göra våra uppgifter även när tuffa beslut behöver tas. Våra tankar kring kyrkoherdens tillsyn över kyrkorådet, och kyrkorådets ansvar som arbetsgivare till kyrkoherden är annat som vi lyft.   Både jag och min ordförande är helt överens om att dessa samtal stärker och underlättar våra respektive uppgifter och gagnar församlingen.  

  Annat du vill kommentera efter utbildningsomgång ett.

  En av våra föreläsare påpekade att kyrkoherdens uppdrag är komplicerat, men också den kanske mest kvalificerade prästuppgiften som finns i vår kyrka. Det var ord som tog tag i mig. Att vara kyrkoherde, att arbeta med ansvaret för församlingen som helhet med både det andliga och praktiska ledarskapet, det om något är att leva i kallelsen som präst. Det jag saknat än så länge är den stora frågan som jag tror att alla församlingar måste arbeta med: hur ska vi som kyrka gemensamt möta situationen med färre medlemmar, men i många fall fler engagerade medlemmar.

  Nämn en ny insikt efter utbildningsomgång två.

   Att jag måste våga släppa taget lite mer. Lägg gärna till att det är en enormt jobbig självinsikt (vid detta ler Andreas).  

  blå linje

  Cecilia Jansdotter, kyrkoherde i Östervåla Harbo pastorat

  Vad önskar du utveckla vad gäller just ditt ledarskap, i förhållande till den församling/det pastorat där du tjänstgör?

  Jag tror att ledarskap alltid måste vara under utveckling. Ingen grupp är statisk och som ledare utvecklas man både med och i gruppen och genom egen växt och utbildning. För min egen del är det just nu arbetsrätt och styrning/ekonomi som jag känner att jag behöver kunna mer om.

   I utbildningen ingår att fundera över kyrkoherdens roll i relation till kyrkorådet. Vilka frågor har ni hittills samtalat om, ordförande och du, mellan modul ett och två? 

  Jag tror att jag har tur, i mitt pastorat är vi ganska klara över begreppen ledning/styrning. Vi kan prata om det som skaver och trampar sällan in på varandras särart. Det har dock inte alltid varit så. Vi har fått hjälp att bli tydliga både i mötessituationen och i och med en arbetsordning. Jag hoppas att den mentalitet och goda stämning som finns i kyrkorådet nu får finnas kvar också fortsättningsvis. Det hänger på oss att så blir!

  Annat du vill kommentera efter utbildningsomgång ett.

  Det som framförallt finns kvar i mig efter utbildningens första modul är tanken om den kaordiska organisationen, och passet om myndighetsutövning. I det kaordiska finns en stor igenkänningsfaktor för de flesta kyrkoherdar tror jag! Det är sällan kaos (hur man nu definierar kaos) eller ordning, utan oftast både och. Och att det är nödvändigt för utveckling. En annan sak jag uppskattar mycket är den kollegiala handledningen vi lärt oss och utövar under utbildningen.  

  Nämn en insikt efter utbildningsomgång två.

  Som kyrkoherde kan man känna sig lite ensam, modlös och trött. När jag delar mina tankar, vänder och vrider på olika frågor med andra i min situation ger det mig perspektiv på min tillvaro. Nätverkande är viktigt.       

   

  Snabblänkar

  Skapad:2020-01-30 16:22:00

   

   

   

   

   

  Redaktör och innehållsansvarig
  Redaktionen Arbetsgivarorganisationen, Arbetsgivarorganisationen
  Uppdaterad
  2020-06-16
  X
  Dokumentid: 1396631- Webid: 39109 - Unitid: 2147483406