Din sökning gav 0 träffar

    Ett fel uppstod.
    Dölj bild

    Diakoni

    Diakonifokus (diakonins månad)

    Från och med i år ersätter Diakonifokus det som tidigare hette Diakonins månad och fokuserar på ett årstema som löper under två år i stället för en månadslång kampanj. Tema för 2020-2021 är Ensamhet.

    Diakonifokus vill uppmärksamma kyrkans diakonala uppdrag och verksamhet. Det handlar om socialt arbete, på Kristi uppdrag. ”Diakoni är uppdraget till kyrkan grundad i Kristi kärlek, att genom delaktighet, respekt och ömsesidig solidaritet möta varandra i utsatta livssituationer.” 

    Temat för 2020-2021 är Ensamhet

    Ensamhet är något som diskuteras alltmer i dagens samhälle. Och allt fler upplever den. I
    kyrkornas diakonala arbete möter medarbetare ensamhetens olika dimensioner vilket ställer krav på lyhördhet.

    Som ett bidrag till att rusta anställda och medarbetare i detta arbete har Sveriges kristna råd (SKR) tagit fram ett nytt digitalt inspirationsmaterial som ger vägledning till de som är engagerade i de diakonala och sociala verksamheterna. 

     

    ​Här finns tips och råd, filmer och intervjuer om vad ensamhet gör med oss människor. Hur kan man t ex bryta ofrivillig ensamhet? Vad kan volontärer betyda i församlingens diakonala verksamhet? Sociala mediers roll när det gäller att bryta eller skapa ensamhet?

    Som vanligt lyfter vi fram årets tema på Diakonins dag den 13:e söndagen efter trefaldighet”.​ ​

    Lansering av Diakonifokus

    Det nya webbaserade inspirationsmaterialet skulle ha lanserats den 25 mars i samband med ett frukostseminarium. Detta är nu inställt på grund av rådande situation på grund av Coronaviruset.

    Materialet lanserades digital den 20 mars på SKRs (Sveriges kristna råds) hemsida.

    Referensgrupp 

    Det är referensgruppen för diakoni inom Sveriges kristna råd, med representanter från kyrkor och organisationer, som arbetat fram det nya materialet i form av en digital verktygslåda på webben. 

    Samarbete 

    Diakonins månad är ett samarbete mellan Svenska kyrkan, Evangeliska frikyrkan, Frälsningsarmén, Equmeniakyrkan, Hela Människan, Pingströrelsen, Svenska Alliansmissionen och Sveriges kristna råd.

    Läs mer om samarbetet på SKR:s webbsida.

    SKR 

    Sveriges kristna råd (SKR) är en mötesplats för 27 medlemskyrkor och 2 observatörer. Hit kommer kyrkorna för att dela erfarenheter och att samordna gemensamma projekt

     

    Redaktör
    Ann-Mari Lundholm, Kommunikationsavdelningen
    Innehållsansvarig
    Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
    Uppdaterad
    2021-03-17
    X
    Dokumentid: 1394876- Webid: 37984 - Unitid: 2147483410