Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Nytt namn för Svenska kyrkans internationella arbete

  Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan

  Erik Lysén, Internationell chef, Svenska kyrkan Foto: Magnus Aronson /IKON

  [2018-05-09 10:11]

  Erik Lysén om att Kyrkostyrelsen har idag fattat beslut om att anta ett nytt namn för Svenska kyrkans internationella arbete, ett beslut som kommer att få stor betydelse för framtiden.

  Hej,

  Jag vill berätta en glad nyhet! Kyrkostyrelsen har idag fattat beslut om att anta ett nytt namn för Svenska kyrkans internationella arbete, ett beslut som kommer att få stor betydelse. Vi är en av Sveriges största insamlingsorganisationer och det arbete vi utför tillsammans med våra partner gör stor skillnad för människor.


  Men arbetet är tyvärr inte känt för de flesta i Sverige, inte heller inom Svenska kyrkan. Sedan vi slog ihop Lutherhjälpen och Svenska kyrkans mission har vi inte lyckats med att behålla eller öka kännedomen om vårt arbete. Det ska vi nu ändra på!

  Under flera år har Svenska kyrkans internationella arbete årligen samlat in ca 180 miljoner kronor. Samtidigt har insamlingsmarknaden fördubblats och insamlingsorganisationerna blivit fler. Konkurrensen inom ”branschen” har alltså ökat kraftigt. Det betyder att Svenska kyrkans internationella arbete i praktiken har tappat andelar.

  Att vi inte har ökat vår insamling som förväntat beror bland annat på att kollekterna har minskat men också på grund av att det fortfarande finns en låg kunskap i kyrkan om vårt internationella arbete.

  Alla undersökningar vi har gjort visar att den nuvarande avsändaren – då vi kombinerar Svenska kyrkan, internationellt arbete och ACT Alliansen är för krånglig. Många upplever vårt arbete som meningsfullt men kommer inte ihåg vilka vi är eller vad vi heter.

  Svenska kyrkan internationella arbete vill fortsätta försvara människors värdighet och rättigheter. Vi vill till och med växa. Då behöver engagemanget och insamlingen öka!
  Jag tror att en viktig del är att skapa ett nytt namn som gör det lättare för människor att förstå vilka vi är, vad vi gör och vad vi står för.

  Därför beslutade Kyrkostyrelsen idag att anta namnet Act Svenska kyrkan som uttryck för Svenska kyrkans internationella arbete. Act är det engelska uttrycket för att agera. Våra målgruppsundersökningar visar att namnet uppfattas som enkelt, tydligt, minnesvärt, handlingskraftigt och som agerar internationellt.  Det matchar vårt sätt att arbeta med både verksamhet och innehåll, även för våra yngre målgrupper. Det nya namnet visar tydligt att vi är en del av Svenska kyrkan och tydliggör också vår koppling till ACT-alliansen. Beslutet innebär att vi kommer att använda en ny logotyp, som väntas bli klar under juni.

  Act Svenska kyrkan kommer att göra samma saker som Svenska kyrkans internationella arbete. Det är stöd till teologisk utbildning, humanitärt katastrofarbete, långsiktigt diakonalt biståndsarbete och påverkansarbete. Samtidigt krävs en nära samverkan med andra delar av Svenska kyrkan i det övergripande missionsuppdraget.

  För att skapa kännedom och kunskap om Act Svenska kyrkan kommer det att behövas stora satsningar på marknadsföring de kommande åren. Ännu viktigare är att ni som på olika sätt är engagerade i vårt gemensamma arbete: ombud, samordnare,  präster, kommunikatörer, förtroendevalda och många andra, finns med i att berätta om det goda arbete som görs – nu under nytt namn!

  Initialt kommer det att kosta en del, men att ingenting göra kostar på sikt mer, då vi i nuläget tappar, vad gäller kännedom.

  Under hösten 2018 kommer Act Svenska kyrkan presenteras för anställda, ideella och förtroendevalda i Svenska kyrkan. Sedan kan vi tillsammans göra Act Svenska kyrkan känt. Nya namnet och loggan kommer enligt planeringen att börja användas i maj 2019.

  För mig är detta ett avgörande beslut som jag, tillsammans med många andra arbetat länge för. Jag tror att vi nu tillsammans har en möjlighet att stärka vårt goda arbete för människor som lever i utsatthet – i tro och handling för en bättre värld.

  Erik Lysén
  Chef Svenska kyrkans internationella arbete

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2018-09-06
  X
  Dokumentid: 1394338- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460