Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan i utlandet

  Ett verktyg som visar behov av utbildning hos kyrkorådet

  [2018-04-25 16:00]

  Detta verktyg kan hjälpa er att skräddarsy utbildning och kompetenshöjning för kyrkorådet. Alla ledamöter och ersättare gör självskattningar och resultatet ser ni sedan i ett diagram.

  Ett kyrkoråd har till uppgift att styra verksamheten så att det finns förutsättningar för församlingar att kunna växa och utvecklas.

  Verktyget kartlägger behoven

  Varje kyrkoråd behöver människor som tillsammans har en bred kompetens. Varje ledamot behöver inte kunna allt, men det är viktigt att det finns en gemensam grundläggande kunskaps- och erfarenhetsbank i alla kyrkoråd.

  Det här verktyget hjälper kyrkorådet att kartlägga den gemensamma grundkompetensen och visar även kompetensbehovet i kyrkorådet.

  Så använder ni kartläggningsverktyget

  1. Alla ledamöter och ersättare i kyrkorådet svarar på frågorna. Den som svarar skattar själv sin kompetens på varje enskild fråga enligt en sexgradig skala där 1 innebär mycket låg kompetens och 6 en omfattande kompetens. Det tar 15-20 minuter att svara på frågorna.
  2. Lägg in alla svar i excelfilen som hör till verktyget. Resultatet syns sedan i form av ett övergripande diagram. Det går också att se utfallet på de enskilda frågorna.
  3. Skicka resultatet av kompetenskartläggningen till kansliet i Uppsala. Då får vi en övergripande bild av kompetensläget och utbildningsbehov inom organisationen.

  Ladda ned verktyget:

  Kartläggningsverktyg med frågor (pdf)
  Excelfil för att sammanställa svaren i kartläggningsverktyget  Redaktör och innehållsansvarig
  Susanne Gorne, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2020-01-02
  X
  Dokumentid: 1392365- Webid: 1329903 - Unitid: 2147483092