Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Mer Än Jobb! Arbetet fortsätter

  [2018-04-24 13:26]

  Mer än jobb är Svenska kyrkans stöd till människor i arbetslöshet, Strängnäs stift är en del projektet. Var med i nätverket eller läs om den nationella överrenskommelsen med Arbetsförmedlingen. Dessutom flera kurser och utbildningar. Läs mer!

   

  Nätverk i Strängnäs stift

  Vi fortsätter utveckla ett nätverk i stiftet för församlingar som redan har, eller vill starta arbete till stöd för människor på väg in i arbetsliv. Nu har vi just setts i Södertälje (25/4) och nästa nätverksträff är den 25/10. Studiebesök, information och tid att rådslå med varandra. Plats meddelas efter planering med nätverket.  

  Överenskommelser med arbetsförmedlingen

  Har er församling gjort en lokal överenskommelse med Arbetsförmedlingen? Hör gärna av dej och dela erfarenheter! Till stöd för att fler bra relationer mellan lokal församling och arbetsförmedling planerar stiftet ingå en regional överenskommelse under höst 2019. Den nationella överenskommelsen finns här: https://internwww.svenskakyrkan.se/Diakoni/samarbete-med-arbetsformedlingen-ska-fa-fler-i-arbete

  Mer Än Jobb – fortsatt arbete med andra stift

  Svenska kyrkans arbete inom detta har skett inom projektet Mer Än Jobb. Arbete fortsätter nu permanent som stöd till verksamhetsutveckling. Eva Lindström är fortsatt ansvarig på nationell nivå och en ny arbetsgrupp med flera stift startar snart sitt arbete, Strängnäs är med.  Mer information om detta arbete när den nya arbetsgruppen startat. Material som projektet tagit fram finns på https://internwww.svenskakyrkan.se/meranjobb

  Kurser  

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2018-04-24
  X
  Dokumentid: 1392114- Webid: 28948 - Unitid: 5