Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Härnösands stift

  Livsresa för ideella 2021

  Livsresor är en pilgrimsresa som riktar sig till alla ideella i kyrkan. Till exempel unga ledare, de som arbetar ideellt i den diakonala verksamheten, körsångare, internationellt engagerade, kyrkvärdar, guider, SKUT-ombud, veniater, engagerade i Svenska Kyrkans Unga och förtroendevalda. Minimiålder för att delta är 18 år senast vid utresedatum.

   

  -----------------------------------------------------

  Härnösands stift ställer in alla planerade livsresor våren 2021. Coronapandemin har i höst tagit ny fart på flera håll i världen, nya restriktioner införts i många länder och det är omöjligt att veta hur situationen kommer att utvecklas framöver.  

  Härnösands stift kommer istället att erbjuda distansstudier via det digitala verktyget zoom, för dig som är intresserad av Mellanöstern. På dessa zoommöten får du tillfälle att via datorn träffa människor från regionen som kan berätta om livet i Israel och Palestina. Det kan handla om religionsdialog, ekumenik, försoningsarbete, judendom, kristendom, islam. 

  -----------------------------------------------------

   

   

   

  Resor 2021

  • Jerusalem 9-16 mars
  • Betlehem 1-8 april
  • Iona 4-11 april   
  • Krakow 9-16 maj​​

  ​​

  Vad är livsresa?

  Syftet med livsresorna är att fördjupa sin tro i en yttre och inre resa tillsammans med en grupp. Resan ger fördjupande perspektiv i kyrkans grundläggande uppgift (gudstjänst, undervisning, diakoni och mission)  På alla resor kommer det ideella engagemanget och delaktigheten stå i fokus. Möten under resans gång, studiebesök och pilgrimsvandring av olika slag blir naturliga inslag, liksom förberedelsearbete på hemmaplan. På resan möts människor med olika erfarenheter och perspektiv, från olika sammanhang och med olika uppdrag. Det skapar en god grund för erfarenhetsutbyte och fördjupning och för fortsatt arbete efter resan, på hemmaplan. Alla livsresor är självklart alkohol och drogfria.

  Information till livsresenären

  Du som reser skall ha en kontaktperson i församlingen som fungerar som ditt stöd och din kontakt innan och efter resan. Hör av dig till din församling för att ta reda på vem som blir din kontaktperson. Det är din kontaktperson som skickar in anmälan.

  Du som åker på livsresa måste vara beredd på att dela rum med andra livsresenärer – reseansvarig ansvarar för rumsfördelningen. Vår policy är att män och kvinnor sover var för sig och vi blandar heller inte unga och äldre – om det inte finns särskilda skäl.

  Du ansvarar själv för att ta dig till och från Arlanda, då det är därifrån majoriteterna av resorna utgår ifrån. Du står själv för ca: 1 måltid/dag under resan. Obs! Varje livsresa har olika typer av förberedande arbete som du ska göra inför resan. Information om förberedelser finns på respektive sida för varje enskild resa på kurswebben.

  Kostnad

  Totala resebudgeten per person är 12 000 kr. Stiftet står för 6 000 kr, så resterande 6 000 kr är församlingens/pastoratets kostnad. Den ideella och kyrkoherden/församlingsherden i församlingen/pastoratet kommer själva överens om eventuella egenavgifter. Priset avser halvpension, del i dubbelrum/flerbäddsrum samt inträden. Stiftet fakturerar församlingen 6 000 kr efter genomförd resa. Avbokas resan efter sista avbokningsdatum faktureras församlingen/pastoratet för hela resekostnaden – 12 000 kr.

  Utöver detta tillkommer resa till och från Arlanda, samt kostnaden för cirka: 1 måltid per dag som den ideelle står för själv.

   

  Anmälan

  Anmälan görs av kontaktpersonen i församlingen/pastoratet via länken uppe till höger på respektive livsresas sida.

  Som ideell behöver du därför lämna dina personuppgifter, adress, tfn nr och e-post till din kontaktperson – som är den som anmäler dig.

  Sista anmälningsdag till alla resor är 1 oktober 2020.

   

  Avbokningsregler

  Avbokning efter den aktuella livsresans sista avbokningsdatum, debiteras med hela deltagaravgiften 12 000 kr. Avbokningsplats kan ersättas av annan ideell i församlingen – kontakta i så fall ansvarig person för livsresan. Vid sjukdom krävs läkarintyg som lämnas in senast en vecka efter resan till Frida Hägglund. Vid inlämnat läkarintyg, debiteras församlingen/pastoratet 3 000 kronor, annars full avgift 12 000 kronor. Återbudsavgiften faktureras församlingen/pastoratet. Den ideelle och kyrkoherden/församlingsherden i församlingen/pastoratet kommer själva överens om hur avbokningskostnaderna fördelas mellan församling/pastorat och livsresenären, innan anmälan skickas in.

  Vi vill också tipsa er om Idédagen som är en heldag för ideella med många bra föreläsningar och en fantastisk mötesplats. I några av resorna ingår Idédagen som en av de förberedande aktiviteterna innan resan (se information under varje livsresa) Vill ni anmäla er till den dagen finns det också i kurswebben på intranätet, via länken ovan.

   

   

  Foto: Magnus Aronsson

  Skapad:2020-05-26 13:58:00

  Foto: Kickbucket/Pixabay

  Skapad:2020-06-05 11:49:00

  Foto: Magnus Aronson Ikon

  Skapad:2020-06-05 12:36:00

  Foto: Magnus Aronson /Ikon

  Skapad:2020-06-05 13:12:00

   

  Filer för nedladdning
  Redaktör och innehållsansvarig
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Ansvarig för intranätet Härnösands stift
  Maria Eddebo Persson, Stiftskansliet
  Uppdaterad
  2021-04-08
  X
  Dokumentid: 1391294- Webid: 29147 - Unitid: 11