Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Västerås stift

  GDPR

  I maj 2018 blir EU:s dataskyddsförordning (GDPR) svensk lag. Syftet med förordningen är att ge oss människor större kontroll över vilka uppgifter som finns om oss i system och register.

  Ansvar

  Varje församling, pastorat och stift är ansvariga för att inventera och åtgärda egna lokala system samt eventuella ”kundanpassningar” av de gemensamma systemen som enheten själv köpt in. Enheterna ansvarar även för att inventera sina lokala rutiner i de gemensamma systemen, som till exempel användningen av fritextfält.  På varje stift finns en GDPR- kontaktperson som man kan vända sig till för frågor och stöd.Församlingen/pastoratet bör utse en eller flera systemansvariga som tillsammans med verksamhetsansvariga (eller på uppdrag av dem) inventerar systemen. Leverantören av respektive system ska också fylla i en särskild leverantörsmall.   

  Vad gäller för hantering av bilder, mejl, sociala medier med mera?

  Under hösten 2018 kommer det nationella projektet successivt att erbjuda rekommendationer för nya arbetssätt och rutiner i det dagliga arbetet. Rekommendationer kommer att ha bäring på områden som bildhantering, sociala medier, mejl, val av program, med mera. Eftersom varje område kräver en utredning går det inte att säga konkret vad som kommer att gälla än så länge. GDPR kommer dock inte innebära att man ska sluta behandla personuppgifter. Medarbetare i Svenska kyrkan kommer även fortsättningsvis kunna vara i sociala medier, fotografera människor och publicera bilderna och så vidare - men med justerade arbetssätt och rutiner. Rekommendationerna kommer att publiceras på intranätet internwww. svenskakyrkan.se/dataskydd i form av text och rörlig bild/e-utbildning.​

  Om man upptäcker att personuppgifter samlats in som egentligen inte behövs - ska man tryckta på delete-knappen då?

  Om du inte får ha kvar personuppgifter därför att det ursprungliga ändamålet för vilket de samlades in inte gäller längre, eller att den registrerade kräver att uppgifter om honom/henne ska raderas, så är det viktigt att du inte omedelbart trycker på delete-knappen. Du måste ha ett giltigt gallringsbeslut för att kunna göra det. Det kan också vara så att personuppgifterna ska bevaras i en annan form, men inte just i de system och dokument som du jobbar med.​Kyrkokansliet arbetar just nu med att tydliggöra hur kyrkan ska hantera gallring och bevarande av personuppgifter.  Svenska kyrkan förvaltar ju ett stort kulturarv och eftersom så stor del av vår verksamhet berör människor är det naturligt att det skrivna kulturarvet kommer att innehålla personuppgifter. Då måste vi gemensamt se till att åtminstone ett urval av personuppgifterna bevaras för framtida behov, samtidigt som vi lever upp till dataskyddsförordningen. I juni tas Svenska kyrkans gemensamma e-arkiv i drift. I e-arkivet blir det möjligt att bevara personuppgifter ur andra IT-system och dokument som ska arkiveras men inte längre vara tillgängliga i den aktuella verksamheten.Om du behöver ansöka om gallringsbeslut för ett lokalt eller regionalt system eller en register-fil med personuppgifter, så kommer en mall för ansökan om gallring och vägledning till den under våren.Här hittar du de gallringsbeslut som gäller för församlingar, pastorat och stift: SvKB 2017:2 (närmare bestämmelser om gallring av Svenska kyrkans handlingar på lokal och regional nivå) Om du känner dig osäker så kontakta gärna din stiftsarkivarie eller registrator. 

  Redaktör och innehållsansvarig
  Åke Paulsson, Västerås stift
  Uppdaterad
  2018-04-20
  X
  Dokumentid: 1391143- Webid: 29143 - Unitid: 6