Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Strängnäs stift

  Utse och anmäl ett dataskyddsombud

  [2018-04-04 15:00]

  Svenska kyrkan rekommenderar starkt att församlingar utser och anmäler ett dataskyddsombud. (Ska skickas in till Datainspektionen senast 24 maj 2018)

  Ett dataskyddsombud måste utses när kärnverksamheten består av att behandla känsliga personuppgifter i stor omfattning.

  Oavsett lagkrav visar ett anlitande av dataskyddombud att man värnar om enskildas integritet genom att aktivt arbeta med frågor som rör personuppgiftbehandling.

  Skicka in kontaktuppgifterna till Datainspektionen via myndighetens webbplats senast den 24 maj. Här anmäler du dataskyddsombud (Det måste finnas ett formellt beslut.)

  ps. Det är den personuppgiftsansvarige som ska utse dataskyddsombudet. På församlingsnivå är det i de allra flesta fall kyrkorådet som är personuppgiftsansvarig.

  Frågor och svar om dataskydd - klicka sedan på röda rubriken Dataskyddsombud

   

  Stegen för Svenska kyrkans anpassning till GDPR

   Anpassningen till GDPR pågår i stora delar av Svenska kyrkan. Det är lätt att bli stressad och vilja springa på alla bollar samtidigt. Men det är inte särskilt effektivt! Här får du tips på en bra tågordning, hur man genomför de olika stegen och senaste nyheterna om anpassningen.

  Efter inventering - du får inte börja gallra (ta bort uppgifter)

  För er som börjat inventeringen och funderar på att gallra - stopp!

  Under inventeringsarbetet av IT-system samt register i filer kan behov uppstå av att gallra personuppgifter som man inte längre har ett ändamål med att behålla. Dvs kasta, förstöra, ta bort - det får man inte göra utan gallringsbeslut.

  Om det inte finns ett gallringsbeslut så måste man ansöka om ett gallringsbeslut innan man tar bort uppgifterna. Det gör man genom att fylla i mallen ansökan om gallring. 

   

  Läs mer om:

  Anpassning till EU:s dataskyddsförordning i Svenska kyrkan
  Mallar, faktadokument, policies och riktlinjer som handlar om dataskydd

   

  Redaktör
  Innehållsansvarig
  Skapad
  2018-04-04
  X
  Dokumentid: 1389188- Webid: 28948 - Unitid: 5