Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Juridik och kyrkorätt

  Dokument dataskydd

  Här hittar du mallar, faktadokument, policies och riktlinjer som handlar om dataskydd. OBS! Dessa är som huvudregel framtagna för kyrkokansliet och behöver anpassas innan användning i stift, pastorat eller församling.

  Ansökan om gallring

  Mall för att ansöka om gallring, samt ​en vägledning och en informationstext som beskriver varför, när och hur man bör använda ansökningsmallen. 

  Checklista för frågor om personuppgifter 

  Här hittar du tips för att  skapa lokala rutiner för att hantera frågor från personer som finns i kyrkans register samt från datainspektionen. De kursiverade begreppen i  i  checklistan förklaras på sidan "Fördjupning  för  frågor personuppgifter " och  exempel på rutiner för att hantera frågor hittar du på sidan "Kyrkokansliets rutiner för frågor om personuppgifter." 

  Dataskyddsombud

  Vanliga frågor och svar om dataskyddsombud.

  Informationstexter om hantering av personuppgifter

  På Svenska kyrkans webbplats: www.svenskakyrkan.se/personuppgifter hittar du en generell informationstext om hur Svenska kyrkan hanterar personuppgifter när det gäller medlemmar, personer som inte är medlemmar samt givare. Länka gärna eller lokalanpassa och publicera på din enhets webb.  Observera att din enhet behöver komplettera med en beskrivning av vilka behandlingar som sker i just era lokala system. På den här sidan finns ​motsvarande informationstexter som riktar sig till anställda och förtroendevalda. Det går bra att lokalanpassa de två sistnämnda texterna och använda dem för de som vill. 

   

  Gallring och bevarande av personuppgifter inom Svenska kyrkan – principer och regler​

   

  Generella rekommendationer för åtgärder av IT-system

  Dokumentet innehåller tips till stift och församlingar i att anpassa IT-systemen till GDPR. ​

  LIA-mall

  Mall för intresseavvägning (för berättigat intresse) enligt artikel 6. Namnet kommer från "Legitimate Interest Assessment". Mallen är gjord med utgångspunkt från brittiska dataskyddsmyndigheten ICOs mall.​

  Lathund Dataskydd för personuppgifter i fyra steg

  Lathund som hör ihop med den filmade föreläsningen på internwww.svenskakyrkan.se/dataskydd 

  PIA-mall

  Mall för konsekvensbedömning enligt artikel 35. Namnet kommer från engelska översättningen av konsekvensbedömning, "Privacy Impact Assessment". Mallen är gjord med utgångspunkt från brittiska dataskyddsmyndigheten ICOs mall.

  Personuppgiftsbiträdesavtal​

  Här hittar du en avtalsmall för personuppgiftsbiträden samt en guide till denna som beskriver hur du kan använda mallen. Observera att den är framtagen med utgångspunkt för användning av kyrkokansliet och behöver anpassas innan den används av stift, pastorat eller församling.

  Personuppgiftspolicy

  Redaktör
  Margareta Furberg, Kommunikationsavdelningen
  Innehållsansvarig
  knet\erinils2,
  Ansvarig för intranätet Juridik och kyrkorätt
  Migelle Wikström, Juridik och kyrkorätt
  Uppdaterad
  2022-03-11
  X
  Dokumentid: 1388629- Webid: 25295 - Unitid: 2147483474