Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Svenska kyrkan och idrottsrörelsen "Kyrka - idrott"

  Samverkan Svenska Fotbollförbundet och andra ideburna organisationer

  Svenska kyrkan har haft samverkan genom avtal med Svenska Fotbollförbundet sedan 2006 till 2020 (ej 2017). Sedan 2017 finns Svenska kyrkan med i en samverkansplattform tillsammans med Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen, Forum och Stadsmissionerna i Sverige för ett öppnare och mer inkluderande Sverige.

   

  Samverkansavtal med Svenska Fotbollförbundet 2018 - 2020

  Mellan åren 2006 och 2016 hade Svenska kyrkan samarbetsavtal med Svenska Fotbollförbundet. Under hösten 2017 påbörjades nya samtal. Under 2018 - 2020 har Svenska kyrkan och Svenska Fotbollförbundet haft ett treårigt avtal som har underlättat församlingarnas kontakt med fotbollsföreningarna på lokalplanet i bl.a fotbollsskolorna. I nuläget har de nya förhandlingarna inleds för att undersöka möjligheterna för ett nytt avtal som kan bidra till fortsatt samverkan och synlighet för Svenska kyrkan i både det internationella och nationella arbetet.  
   

  Samverkansplattform undertecknad 2017 av Svenska Röda Korset, Riksidrottsförbundet, Svenska kyrkan, Rädda Barnen och Forum – idéburna organisationer med social inriktning för ett öppnare och mer inkluderande Sverige. 

  Organisationerna delar övertygelsen om att humanitet, medmänsklighet och mänskliga rättigheter är grundläggande för ett gott samhälle. Vi verk­ar för verklig öppenhet, mångfald, jämlikhet och delaktighet. Men vi tror att vi kan göra ännu mer. Med vår långa erfarenhet av att samlas kring gemensamma idéer och verksamheter vill vi ta ett tydligare ansvar för ett samhälle som håller ihop och där alla människor får möjlighet att växa. Tillsammans representerar våra organisationer över tio miljoner medlemskap - en gigantisk rörelse för delaktighet och gemenskap, mot utanförskap och uteslutning.
  Därför växlar vi upp vårt samarbete, både lokalt och nationellt, med en tydlig ambition att även samverka med andra aktörer som arbetar mot samma mål. För att kraftsamla och ta ett gemensamt ansvar avser vi att:

  • Tillsammans arbeta för att våra egna verksamheter ska bli mer inkluderande  
  • Systematiskt samverka med varandra för att gemensamt uppnå större effekt 
  • Aktivt bjuda in andra aktörer, offentliga, privata och idéburna till vår gemensamma plattform för att skapa större synergieffekter    

   Samverkansplattformen på nationell nivå ger legitimitet och stöd för ökad samverkan mellan våra organisationer lokalt. Samverkansplattformen har hittills bidragit till ett fokus på etableringsprocessen för nyanlända och under Corona pandemin slöts den 25 mars 2020 ett avtal mellan fem av Sveriges största frivilligorganisationer och MSB samt SKR. Syftet var att stötta riskgrupperna. De fem organisationerna är Svenska Kyrkan, Svenska Röda Korset, Sveriges Stadsmissioner, Riksidrottsförbundet och Rädda Barnen. Överenskommelsen innebär att frivilliga från dessa organisationer hjälper riskgrupper med inhandling av mat och andra viktiga varor. 
  Redaktör och innehållsansvarig
  Jan Sjögerud, Avdelningen för kyrkoliv
  Uppdaterad
  2020-12-17
  X
  Dokumentid: 1387437- Webid: 25289 - Unitid: 2147483480