Din sökning gav 0 träffar

  Ett fel uppstod.
  Dölj bild

  Aktuellt

  Distributionen av kyrkohandboken skjuts upp

  [2018-03-13 08:39]

  Distributionen av 2017 års Kyrkohandbok för Svenska kyrkan skjuts upp. Orsaken är att det uppstått frågor kring upphovsrätten till ett par nattvardsböner.
  – Det får inte råda minsta tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Därför utreder vi grundligt de frågor som föranletts av två inkomna skrivelser, och avvaktar med distributionen av kyrkohandboken, säger Svenska kyrkans rättschef Maria Lundqvist Norling.

  I mitten av februari inkom, med några dagars mellanrum, skrivelser från professor Anders Ekenberg och docent Christer Pahlmblad. De gör som översättare och författare anspråk på upphovsrätten till ursprunget till två av de nattvardsböner som hämtats från 1986 års kyrkohandbok.

  – Såvitt vi vet har varken Ekenberg eller Pahlmblad, under de dryga 30 år som har gått sedan 1986, tidigare påtalat att de skulle ha upphovsrätt till dessa böner. Därför är det en helt ny fråga för oss att ta ställning till nu, förklarar rättschefen. 

  I den nya kyrkohandboken ingår både material från 1986 års kyrkohandbok och annat material, både text och musik, där vissa delar är nyskrivna. Svenska kyrkan har lagt mycket möda på att avtala om upphovsrättigheter till det nytillkomna materialet. Däremot innehåller materialet från 1986 års kyrkohandbok inte någon namnangivelse om upphovsman till enskilda texter.

  – Vi gör nu en grundlig genomgång relaterat till kyrkohandboksarbetet 1986 och därefter en rättslig analys utifrån vad genomgången visar, konstaterar rättschef Maria Lundqvist Norling.

  – Det viktiga för oss är att det inte får råda något tvivel kring de upphovsrättsliga frågorna i relation till kyrkohandboken. Vi har därför valt att tillfälligt avvakta med distributionen av kyrkohandboken. Vi har också tagit bort de aktuella nattvardsbönerna från de webbpublicerade pdf-filerna, medan vi utreder frågorna.

  Den nya kyrkohandboken för Svenska kyrkan tas som planerat i bruk på Pingstdagen den 20 maj 2018. En digital utgåva finns redan publicerad på kyrkohandbokens webbplats, och i början av april publiceras även ett webbverktyg till församlingarnas förfogande.

  Redaktör och innehållsansvarig
  Stefan Håkansson, Kommunikationsavdelningen
  Skapad
  2018-03-22
  X
  Dokumentid: 1385882- Webid: 27325 - Unitid: 2147483460